โฮมโปรฯ นครศรีธรรมราช มอบถังน้ำ 66 ลิตร จำนวน 50 ใบ ให้แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

IMG_8307-mail-11

นายสุภภณ กันภัย ผู้จัดการสาขานครนครศรีธรรมราช บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มอบถังน้ำ 66 ลิตร จำนวน 50 ใบ ให้แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนในเขตเทศบาลฯ นำไปใช้ประโยชน์ปัญหาภัยแล้งต่อไป โดยมี ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อเร็ว ๆนี้

########
นำเสนอข่าวโดยบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด
รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง (แป๋ง) โทร. 081-913-1291, 02-553-3161-3

Related contents:

You may also like...