ตลาดหลักทรัพย์ไทย-กัมพูชา ลงนาม mou ผนึกความร่วมมือพัฒนาตลาดทุนทั้ง 2 ประเทศ

mou-11

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายฮง ซก อาว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา ลงนามความร่วมมือมุ่งส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาตลาดทุนของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ และเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน สร้างการเติบโตให้ตลาดหุ้น GMS โดยมีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 ตลาดหลักทรัพย์ และผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ของไทย ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

Related contents:

You may also like...