จริงหรือ ? ที่พุทธศาสนาสอนให้เราทำพิธีกรรม ดูฤกษ์ดูดวง บวงสรวง สวดมนต์อ้อนวอน

Picture 3_ศาสนาคือสิ่งใด

ชาวพุทธอาจเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับศาสนาพุทธที่ได้เห็นและสัมผัสมาตลอดว่า…“จริงหรือ ? ที่พุทธศาสนาสอนให้เราทำพิธีกรรม ดูฤกษ์ดูดวง บวงสรวง สวดมนต์อ้อนวอน เซ่นไหว้ ชวนให้บริจาคเยอะๆเพื่อไปสวรรค์ มุ่งสร้างสรรค์วัตถุสถานใหญ่โต” ซึ่งคำถามเหล่านี้ยังคงถูกทิ้งค้างไว้ในใจอยู่อย่างนั้นมานานแสนนาน

ถึงเวลาหรือยังที่ชาวพุทธจะได้รู้จัก “แก่นแท้ของพุทธศาสนา” เพื่อจะได้ไม่หลงผิด ไม่เสียเวลาหรือเสียเงินเสียทรัพย์ไปกับเรื่องนอกเหนือคำสอนของพระพุทธเจ้า…หากทุกวันนี้เราอ่าน “คู่มือสิ่งของเครื่องใช้” มากมาย … เหตุใดจึงไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาคู่มือที่เป็นแนวทางให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างงดงาม มีความสุขและประสบความสำเร็จแท้จริงบ้าง

ย้อนไปเมื่อ 58 ปีที่แล้ว หลวงปู่พุทธทาสได้เขียนหนังสือ “คู่มือมนุษย์” ซึ่งเคยได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโก้จากเนื้อหาที่เป็นเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญาล้ำค่าที่มนุษย์ทุกคนจะได้อ่าน โดย “คู่มือมนุษย์” ได้สรุปธรรมะทั้งหมดให้เป็นเรื่องง่ายจนเราคาดไม่ถึง ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง ไม่เป็นทุกข์ พัฒนาตัวเองได้ถูกทางและประสบความสำเร็จในชีวิต โดยในตอนเริ่มต้นของ “หนังสือคู่มือมนุษย์” หลวงปู่พุทธทาส เริ่มด้วยการชี้ให้เราเข้าใจว่า

“พุทธศาสนาที่แท้จริง คืออะไร” และ “พุทธศาสนาเนื้องอก คืออะไร”

“พุทธศาสนา เป็นศาสนาของผู้รู้หรือผู้ตื่นจากความหลงผิด โดยอาศัยสติปัญญาหรือความรู้เฉพาะมาทำลายต้นเหตุแห่งความทุกข์” ส่วน “พุทธศาสนาเนื้องอก ถือเป็นเนื้อร้ายที่บ่อยทำลายพุทธศาสนาเนื้อแท้ลงไป ทำให้คนหลงงมงายอยู่กับการทำพิธีกรรมต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล การเชื่อเรื่องดวง การสะเดาะเคราะห์ การสวดมนต์อ้อนวอน บูชาบวงสรวง กราบไหว้สิ่งที่น่าอัศจรรย์ต่าง ๆ เพราะไม่ใช่หนทางที่จะนำคนพ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริง แต่กลับทำให้จิตใจคนอ่อนแอ เสื่อมถอย เกิดการยึดติด เชื่อในสิ่งที่ผิดไปจากหลักความเป็นจริง

Picture4

ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง เจ้าของนามปากกา ชยจิต หนุ่มนักเขียนหนังสือธรรมะผู้สร้างสรรค์หนังสือการ์ตูนธรรมะ จากสำนักพิมพ์ A Thing Book ได้นำหนังสือ “คู่มือมนุษย์” ของหลวงปู่พุทธทาส มาเล่าใหม่ในรูปแบบการ์ตูนธรรมะที่อ่านง่าย ในชื่อว่า สงสัยมั้ย? ธรรมะ พุทธทาส “คู่มือมนุษย์” ตอน พระพุทธศาสนากับคนทั่วไป โดยมีนายเรืองศักดิ์ ดวงพลา นักเขียนวาดภาพประกอบมือรางวัลรุ่นใหญ่ มาร่วมสร้างสรรค์ภาพที่สดใสงดงามมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

ชัยพัฒน์ ทองคำบรรจง เจ้าของนามปากกา ชยจิต หนุ่มนักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือชุดสงสัยมั้ย?ธรรมะ ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์หนังสือชุด สงสัยมั้ย?ธรรมะ พุทธทาส “คู่มือมนุษย์” นี้ว่า “สมัยก่อนผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ ในศาสนาพุทธว่า ทำไปทำไม ทำไปเพื่ออะไร เช่น ถ้าเราไม่สบายใจ สอบตก หรือรถเกิดอุบัติเหตุ พ่อแม่ กลับพาไปปล่อยปลา ทำบุญสะเดาะเคราะห์ รดน้ำมนต์ หรือทุกปีต้องไปทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต เพราะเป็นความเชื่อต่อ ๆ กันมาว่าทำแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ จะไม่พบกับความทุกข์ ทำแล้วจะรวย ซึ่งมันขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เราเจอว่าพิธีกรรมเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย กลับทำให้คนงมงาย ไม่เข้าใจหลักความเป็นจริง ขาดเหตุผล ผมรู้สึกว่าศาสนาที่ได้ชื่อว่าเรานับถือ ทำไมสอนให้เรางมงาย จึงเกิดความรู้สึกต่อต้าน ไม่ชอบ ไม่ยอมรับ คิดว่าถ้าศาสนาเป็นแบบนี้สู้เราไม่มีศาสนาเสียจะดีกว่า”

“วันหนึ่ง ผมได้มีโอกาสอ่านหนังสือ คู่มือมนุษย์ ของหลวงปู่พุทธทาส เป็นหนังสือที่เปลี่ยนความคิดของผมที่มีต่อศาสนาพุทธไปอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่หลวงปู่เทศน์ไว้อย่างแรกเลยคือ ทำให้เรารู้ว่า อะไรคือพุทธแท้ และอะไรคือเนื้องอกของศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อที่ทำตาม ๆ กันมาในสังคมไทยอย่างมากมาย แท้จริงแล้วไม่มีในศาสนาพุทธ เพราะศาสนาพุทธสอนแค่เรื่องการปฏิบัติที่กาย วาจา ใจเท่านั้น และเราจะเห็นผลก็ต่อเมื่อลงมือปฏิบัติที่กาย วาจา และใจของตัวเราเอง ไม่ใช่การสวดอ้อนวอน เซ่นไหว้ หรือการทำบุญมากๆเพื่อให้ได้ไปสวรรค์”

“ผมจึงคิดว่า หากคนรุ่นใหม่ได้ลองอ่านหนังสือคู่มือมนุษย์สักครั้ง พวกเขาจะได้รับประโยชน์อย่างมาก พวกเขาจะเข้าใจศาสนาพุทธอย่างถูกต้อง และมีโอกาสได้นำธรรมะไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ..แก่นของพุทธศาสนาคือการได้รู้ได้เห็นความจริงอย่างที่มันเป็น หรือรู้ว่า “อะไรเป็นอะไร” แล้วปฏิบัติต่อสิ่งนั้น ๆ ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริง เป็นศาสนาที่เชื่อในเรื่องเหตุและผล มีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมาก จึงเหมาะกับคนยุคใหม่ ยิ่งหากเยาวชนและคนหนุ่มสาวได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ ก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตของเขาได้พบกับความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้วยตัวเขาเอง”

ทั้งนี้หนังสือ สงสัยมั้ย?ธรรมะ พุทธทาส คู่มือมนุษย์ จะมีทั้งหมด 10 ตอน โดยแต่ละตอนล้วนมีแก่นธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งสำนักพิมพ์ A Thing Book จะเริ่มทยอยทำขึ้นเพื่อเป็นอาจาริยะบูชาแด่หลวงปู่พุทธทาส โดยเล่มแรกชื่อ สงสัยมั้ย?ธรรมะ พุทธทาส คู่มือมนุษย์ ตอน พระพุทธศาสนากับคนทั่วไปนี้ จะวางแผงตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศในสิ้นเดือนพฤษภาคมศกนี้ โดยก่อนวางแผง สำนักพิมพ์ A Thing Book ผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้จะมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับสวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี และหอจดหมายเหตุพุทธทาส (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) รวมจำนวน 1,500 เล่ม เพื่อแจกฟรีเป็นธรรมทานให้กับผู้มาร่วมงานวันล้ออายุ พุทธทาส 108 ปี หลวงปู่พุทธทาส ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 และวันอังคารที่ 27 พ.ค.นี้ ที่สวนโมกข์พลาราม จ.สุราษฏร์ธานี และในวันเสาร์ที่ 24 พ.ค.นี้ สวนโมกข์กรุงเทพฯ จะจัดสวนโมกข์เสวนา 108 ปีพุทธทาสภิกขุ ใน เวลา 13.00 น.

ในเมื่อสิ่งของเครื่องใช้ยังต้องมีคู่มือเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง …แล้ว “ชีวิต” อันซับซ้อนและสูงค่าของเราเล่า…ไม่ควรจะมี คู่มือมนุษย์ สักเล่มเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและสุขสมบูรณ์หรือ?

Picture2

Pic ปก ห.ส.คู่มือมนุษย์
สื่อมวลชนที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ภรณ์ธณัฐ 081-844-6595 หรือ ฐิภา 087-152-6246
อีเมล์ gmmonday2020@gmail.com

Related contents:

You may also like...