จัตุรัสอิหม่าม (Imam Square)

JOE_5044

จัตุรัสอิหม่าม (Imam Square) ที่อิหร่านนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่รวมกันไว้ด้วยกันถึงสี่แห่งสี่มุม จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “จัตุรัสอิหม่าม” สมชื่อจัตุรัสนั่นเอง ซึ่งสถาปัตยกรรมแต่ละที่นั้นได้วิจิตรอลังการเป็นอย่างมาก ในอดีตเคยเป็นสนามแข่งขันโปโล สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1612 ที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์กลางตัวเมืองอิสฟาฮาน ล้อมรอบด้วยอาคาร 2 ชั้น ที่ปัจจุบันกลายเป็นร้านค้า มีสินค้ามากมายจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญที่สำคัญต่างๆอีกมากมายที่ตั้งอยู่ในบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ เช่น มัสยิดอิหม่าม มัสยิดชีคล๊อฟฟลูเลาะห์

มัสยิดอิหม่าม (Imam Mosque) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ เมืองอิสฟาฮาน ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดง ทางด้านสถาปัตยกรรมแห่งยุคซาฟาวิด สร้างโดยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 เมื่อ ค.ศ.1612 เป็นมัสยิดที่็ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในแผนดินเปอร์เซีย ที่สมบูรณ์แบบและสวยงามมากในด้านรูปทรงและองศ์ประกอบของตัวอาคาร ใช้เวลาก่อสร้างราว 26 ปี เป็นหนึ่งในสุดยอดศิลปะแบบเปอร์เซีย และเป็นหนึ่งในศิลปกรรมชั้นเยี่ยมของโลก มีโดมขนาดใหญ่ 2 ชั้น ชั้นนอกสูง 54 เมตร และชั้นในสูง 38 เมตร มีช่องว่างระหว่างชั้น 12 เมตร เพื่อผลในเรื่องระบบเสียงที่สามารถสะท้อนเสียงได้ไกล

มัสยิดชีคล๊อฟฟลูเลาะห์ (Sheikh Lotfollah Mosque)
สร้างระหว่างปี ค.ศ 1602-1619 โดยพระบัญชาของกษัตริย์ ชาห์อับบาสที่ 1 ชมการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกที่สวยงาม เป็นมัสยิดประจำองศ์พระมหากษัตริย์และคนในราชสำนักเท่านั้น ตัวโดมถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศอิหร่าน แม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่มีสัดส่วนที่งดงามมาก

JOE_4965

JOE_4967

JOE_4971

JOE_4982

JOE_5015

JOE_5017

Credit : Oceansmile

Related contents:

You may also like...