มอบเงินรางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร โครงการ “ไทยศรี กรีน อินโนเวชั่น คอมเพททิชั่น 2013” ครั้งที่ 1

IMG_6727-11

นายนที  พานิชชีวะ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร โครงการ “ไทยศรี กรีน อินโนเวชั่น คอมเพททิชั่น 2013”  ครั้งที่ 1  ให้แก่ทีมนิสิต นักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันจัดทำแผนงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัย  นวัตกรรมสีเขียว  ทีมนิสิตมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม 4 GREEN for GREEN จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รับเงินรางวัล พร้อมรับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  ทีม Chanubby  จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ             รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม KU POWER จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม อคิลลิสใส่รองเท้าหุ้มส้น จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และทีม Innovation of Future จากมหาวิทยาลัยสยาม

IMG_6773-55

IMG_6678-22

IMG_6688-33

IMG_6701-44

บริษัท เล็งเห็นความสำคัญการจัดทำแผนงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัย นวัตกรรมสีเขียว (กรีน อินโนเวชั่น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย สามารถแสดงความรู้ ความสามารถ  สร้างสรรค์การจัดทำแผนธุรกิจ นวัตกรรมสีเขียว (กรีน อินโนเวชั่น) เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันวินาศภัย สู่การพัฒนาการแข่งขันระดับอาเซียนในโอกาสต่อไป
*****************************
ขอขอบพระคุณที่กรุณาประชาสัมพันธ์ข่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : บริษัท แคน พิคเจอร์ส จำกัด
เซี้ยม-ฤทัยรัตน์เกียรติโพธาโทร. 081-7566418

Related contents:

You may also like...