ผู้นำกับสัมพันธภาพ

เคนเนธ แบลนชาร์ด (Kenneth Blanchard) นักธุรกิจอเมริกัน ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้พัฒนาทฤษฎีด้านภาวะผู้นำที่มีชื่อเสียง ได้ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับผู้นำที่ประสบความสำเร็จไว้ว่า“กุญแจความสำเร็จของภาวะผู้นำในทุกวันนี้ อยู่ที่การมีอิทธิพลโน้มน้าวใจ มิใช่การมีอำนาจ”  

แฮร์รี่ ฮัมฟรีย์ส (Harry E. Humphreys) นายกเทศมนตรี เมืองสกาสเดล นิวยอร์ก ปี ค.ศ.1948 ได้กล่าวไว้อย่างน่าฟัง “เราควรเชื่อมั่นในพนักงานของเรา ความเชื่อมั่นเป็นรากฐานของมิตรภาพ ถ้าเราหยิบยื่นไปให้ เราจะได้รับกลับมา หากบุคคลในตำแหน่งจัดการ ตั้งแต่ระดับซูเปอร์ไวเซอร์ถึงระดับประธานบริษัทรู้สึกว่า พนักงานไม่ดีเท่ากับตัวเขา หรือสงสัยว่าพนักงานกำลังคิดไม่ซื่อกับตน บุคคลเหล่านี้บกพร่องในคุณสมบัติการเป็นผู้นำคน (human leadership) – หรือเรียกได้ว่าปราศจากมิตรภาพ (human friendship)”

คำกล่าวข้างต้นสะท้อนความจริงประการหนึ่ง นั่นคือ ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนทีมงานสู่เป้าหมาย กลับไม่ใช่ผู้นำที่ “ใช้อำนาจ” แต่เป็นผู้นำที่ “สร้างสัมพันธภาพ” ได้มากกว่า
การก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำ ไม่ว่าในระดับใด อาจมาด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน แต่เมื่อสวมบทบาทนี้แล้ว คุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งที่ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องมี นั่นคือ การเห็นคุณค่าของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเรา กับ ผู้ร่วมงาน รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องข้องเกี่ยวด้วย

เป็นความจริงที่ว่า การใช้อำนาจสั่งการมักไม่ได้นำมาซึ่งการเชื่อฟังและกระทำตาม มากเท่ากับการสร้างสัมพันธภาพจนเอาชนะใจ การเห็นคุณค่าของทีมงาน การให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน จนทีมงานยินดีทำงานด้วยความเต็มใจ

 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http:// www.kriengsak.com

Related contents:

You may also like...