นายนที พานิชชีวะ ทำกิจกรรม CSR กับสทท. (NBT Green) ภายใต้โครงการ “สู้ภัยแล้ง”

IMG_8981-22

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท แคน พิคเจอร์ส จำกัด ร่วมทำกิจกรรม  CSR  กับสทท. (NBT Green) ภายใต้โครงการ “สู้ภัยแล้ง” ซึ่งนำโดย ผอ.จำลอง สิงห์โตงาม, นายนที  พานิชชีวะ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  และนายเชิดศักดิ์ สกุลทวีวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษา  การแจกสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค และการปลูกป่าต้นน้ำ   ณ โรงเรียนบ้านเกาะสะเดิ่ง  และโรงเรียนตชด.สุนทรเวช  ต.ไล่โว่    อ.สังขละบุรี    จ.กาญจนบุรี
IMG_8971-11

IMG_9011-33

IMG_9020-44

IMG_9024-55

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : บริษัท แคน พิคเจอร์ส จำกัด
เซี้ยม-ฤทัยรัตน์  เกียรติโพธา  โทร. 081-7566418

Related contents:

You may also like...