5 ห้องชีวิต เลี้ยงลูกให้ได้ดี

family_3

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกให้ดีนั้น การสอนด้วยคำพูดเป็นเพียงการนำร่องเท่านั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่การฝึกนิสัยของลูก ถ้าลูกนิสัยดี การเรียน ความประพฤติ การทำงาน การครองชีวิต ฯลฯ จะดีหมด พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นคนดี เรียนเก่ง ประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร จะไปพูดสอนบ่อยๆบางทีลูกก็จะรำคาญ หาว่าพ่อแม่จู้จี้ขี้บ่น

นิสัย คือ สิ่งที่เราคิด พูด ทำซ้ำๆจนเกิดความคุ้นชิน ทำให้มีแนวโน้มอยากจะทำอย่างนั้นอีก เรียกว่าติดเป็นนิสัย เฉกเช่นการเรียนรู้ธรรมะต้องคู่กับการลงมือปฏิบัติจนคุ้นชินติดเป็นนิสัย จึงจะเกิดผลดีได้จริง ยกตัวอย่างเช่น นิสัยที่ทุกคนควรฝึกให้มีขึ้นในตน ถือเป็นหลักความดีสากลของคนทุกชาติ ทุกศาสนา คือ

  • สะอาดทั้งความสะอาดของร่างกาย ข้าวของเครื่องใช้ บ้านช่องห้องหับ
  • เป็นระเบียบข้าวของทั้งหลายจัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูสบายตาพาสบายใจ
  • สุภาพ ทั้งการปฏิบัติต่อบุคคลอื่น และสุภาพต่อการใช้ข้าวของ ไม่กระแทก ปึงปัง
  • ตรงเวลามีวินัยเรื่องเวลา แบ่งเวลาเป็น ควบคุมการใช้เวลาได้ ไม่ตามใจตนเอง
  • รักการนั่งสมาธิรักษาใจให้สงบสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอ

 

โดยสถานที่ฝึกนิสัยเหล่านี้คือ…ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องครัว/ห้องทานอาหาร ห้องทำงานหรือห้องเรียน ห้องพักผ่อน ตามลำดับ รวมแล้วเรียกว่า 5 ห้องชีวิต เพราะชีวิตเราในแต่ละวันจะวนเวียนอยู่ในห้องทั้ง 5 นี้ เมื่อเราทำต่อสิ่งต่างๆใน 5 ห้องนี้อย่างสะอาดเป็นระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา เช่น ตื่นนอนก็พับผ้าห่ม เก็บที่นอนเรียบร้อย ดูแลห้องนอนให้สะอาด นิสัยนี้ก็จะติดตัวเราไปตลอด

นิสัยดีจะเป็นพื้นฐานความสุขความสำเร็จของชีวิตสำคัญกว่าความรู้เสียอีก

หลักการฝึกคนนี้ได้มาจากแนวทางของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงให้ภิกษุผู้บวชใหม่จะต้องอยู่ถือนิสัยกับพระอุปัชฌาย์อาจารย์ถึง 5 ปี เมื่อมีนิสัยดีแล้วจะสอนธรรมะอื่นๆประการใด ใจเขาก็พร้อมน้อมรับ ธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อเขาได้เต็มที่

หลักการฝึกนิสัยนี้เอง เป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย เพราะเมื่อญาติโยมมาวัดแล้วได้ประโยชน์ ชีวิตเขาดีขึ้น เขาก็รักวัดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นและไปชวนคนอื่นๆมาวัดเพิ่มขึ้น

ยิ่งพ่อแม่พาลูกเข้าวัดด้วยกันทุกวันอาทิตย์ ครอบครัวก็อบอุ่น ลูกก็มี EQ ดี นิสัยดี มีสมาธิทำให้เรียนดี พ่อแม่ก็ชื่นใจ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกจะทำให้เป็นครอบครัวชาวพุทธที่สมบูรณ์

สิ่งที่วัดพระธรรมกายทำเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า หากเราตั้งใจสอนญาติโยมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้แล้ว จะได้ผล ญาติโยมได้ประโยชน์เต็มที่ คนจะมาวัดมาก วัดจะเจริญ โดยไม่ต้องไปพึ่งพามหรสพ การดูหมอ ใบ้หวย มาดึงคนเข้าวัดเลย

ข้อมูลจากพระธรรมเทศนาของพระราชภาวนาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
Thanks to image from http://theameliaagency.com/wp-content/uploads/2013/04/family_3.png

Related contents:

You may also like...