รมต.กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

Pic รมว.ท่องเที่ยว ประกาศเกียรติคุณ

รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุและแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) คณบดีคณะวิศวลาดกระบัง ซึ่งเป็นผู้อุทิศตนในการพัฒนาปฎิรูปการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมให้ก้าวไกลเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ล่าสุดได้รับเลือกเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) จัดโดย ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน และสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)
Tel. : ประภาพรรณ 081-899-3599, 086-341-6567 ,02-911-3282
Fax. : 02-911-3208 E-mail : brainasiapr@hotmail.com

Related contents:

You may also like...