งานเลี้ยงสายใย-สายสัมพันธ์ วตท. รุ่น 1-18 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ พัทยา

01_CMA-at-Centara-Grand-Mirage-Pattaya-11

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) นำโดย กลินท์ สารสิน ประธาน วตท. รุ่นที่ 17  เป็นเจ้าภาพจัดงาน “สายใย-สายสัมพันธ์ วตท. 1-18” โดยมี ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดย วตท.17 ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ขึ้นสำหรับต้อนรับวตท.18 ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิทยาการตลาดทุน และได้รับเกียรติจากวตท.1-17 ที่พร้อมใจกันมาร่วมมางานกันอย่างคับคั่งอาทิ จรัมพร โชติกเสถียร, กัญจนา ศิลปอาชา, วิบูลย์ ลีรัตนขจร, อนุทิน ชาญวีรกูล, สรอรรถ กลิ่นประทุม, วิชัย เบญจรงคกุล, นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี, สมชาย บุลสุข, มานิต มัสยวาณิช ฯลฯ ซึ่งในงานนี้ สุพัตรา จิราธิวัฒน์ วตท.12 และรองประธานกรรมการบริหารสำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัดในฐานะเจ้าบ้านร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีช รีสอร์ท พัทยา เมื่อเร็วๆนี้
08_CMA-at-Centara-Grand-Mirage-Pattaya-22

10_CMA-at-Centara-Grand-Mirage-Pattaya-44

09_CMA-at-Centara-Grand-Mirage-Pattaya-33

# # #
ขอขอบพระคุณที่กรุณานำเสนอข่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ปารภาว์ ธีรสุนทรกุล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
พันณ์ชิตา รุ่งวิมลรัตน์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สัตยา โคตรไมตรี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา
โทร. 038-301-234 ต่อ 4174
Email: prmanagercmbr@chr.co.th / prexecmbr@chr.co.th /  prexe2cmbr@chr.co.th

Related contents:

You may also like...