วันเพ็ญ เจิมประไพ ให้เกียรติเปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด “ธรรมชาติ 1+1”

pr04-เปิดนิทรรศการธรรมชาติ-1+1-11
วันเพ็ญ เจิมประไพ ให้เกียรติเปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด “ธรรมชาติ 1+1” ผลงานของ     มร. ซี เช่ง ศิลปินชาวจีน เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กยากจนในถิ่นทุรกันดาร โดยมี มร. ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์, สุภี พงษ์พานิช, จรรยา สว่างจิตร, ณิชยา ชัยวิสุทธิ์,   คุณาคม พลพานิช, นันทวิมล พลพานิช และ ฯลฯ ร่วมงาน ณ ลานนิทรรศการชั้น 3 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

 

ขอขอบพระคุณที่กรุณานำเสนอข่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ณิชยา                       ชัยวิสุทธิ์                   ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ณัฐมณญ์                  ธรรมธาดา                                ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมเกียรติ                  อินทร์สวา                 เจ้าหน้าที่ประสานงานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2653 9000 ต่อ 5020-1

Related contents:

You may also like...