เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก เกิดเป็นชายยิ่งยากว่าหลายเท่า

url

“เกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบาก เกิดเป็นชายยิ่งยากว่าหลายเท่า…” แต่เกิดเป็นชายที่ไม่ค่อยจริง เกิดเป็นหญิงที่ไม่ค่อยแท้ ยิ่งยากดับเบิ้ลยากเราจะคุยกันเรื่อง “กะเทยเทียมหญิง”

กะเทยเทียมเพศหญิงก็คือ คนที่มีโครโมโซมเป็น XX ไม่มีอัณฑะ แต่อวัยวะเพศภายนอกมีลักษณะครึ่งๆกลางๆระหว่างผู้ชายและผู้หญิง หรืออวัยวะภายในของเพศหญิง(มดลูก, ท่อมดลูก) มีลักษณะการเจริญผิดปกติ ส่วนใหญ่ที่รู้จักกันดีก็คือ “ผู้หญิงที่คลิตอริสโต” จนดูไม่ออกว่าเป็นคลิสตอริสหรือเป็นอวัยวะเพศชายกันแน่ และ “แคม” ซึ่งหมายถึงเนื้อหนังสองข้างของช่องคลอด มีลักษณะคล้ายๆถุงอัณฑะของผู้ชาย

ผู้หญิงมีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าผู้ชายมากแต่เรื่องกะเทยเทียมเพศหญิงนี่ง่ายกว่าเรื่องกะเทยเทียมเพศชายมากนัก มีสองกลุ่มเท่านั้น กะเทยเทียมเพศหญิง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มเท่านั้นคือกลุ่มที่เกิดจากการกระตุ้นโดยฮอร์โมนเพศชายกับกลุ่มที่เกิดจากเหตุอื่น

1. กระตุ้นแล้วโต
ทารกเพศหญิงปกติไม่มีโครโมโซม Y จังไม่มีอัณฑะ ไม่มีฮอร์โมนเพศชายอวัยวะเพศภายนอกไม่ถูกฮอร์โมนเพศชายกระตุ้นก็จะเล็กลง กลายเป็นคลิสตอริสและไม่มีถุงอัณฑะ

ทารกเพศหญิงหากได้รับฮอร์โมนเพศชายมาจากที่ไหนก็ตาม ฮอร์โมนนี้จะกระตุ้นให้ตุ่มเพศโต จนมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชาย และเนื้อหนัง 2 ข้างช่องคลอดคล้ายถุงอัณฑะด้วย

2.กะเทยเทียมเพศหญิงเกือบทั้งหมดเกิดจากโอนฮอร์โมนเพศชายกระตุ้น
การกระตุ้นนี้ต้องกระตุ้นกันตั้งแต่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในท้องแม่จึงจะมีผลมากและยิ่งกระตุ้นตอนทารกในครรภ์อ่อนเท่าไหร่ ผลยิ่งมาก เช่น ถ้ากระตุ้นตอนทารกยังเล็กมากๆ นอกจากคลิสตอริสโตแล้ว ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของมดลูกและช่องคลอดด้วย ทำให้ช่องคลอดกับช่องปัสสาวะกลายเป็นช่องเดียวกัน

ฮอร์โมนเพศชายมาจากไหน
ทารกหญิงปกติเขาไม่ผลิตฮอร์โมนเพศชายกัน แล้วกะเทยเทียมเพศหญิงได้เอาฮอร์โมนเพศชายนี้มาจากไหน คำตอบคือ “ผลิตเอง” หรือฉะนั้นก็แม่ให้ กะเทยเทียมเพศหญิงกลุ่มที่เกิดจากโดนฮอร์โมนเพศชายกระตุ้น เกิดจากความผิดปกติ 2 แบบ คือ :-

  • แบบที่มีการสร้างฮอร์โมนเพศชายในตัวเอง
  • แบบที่แม่สร้างฮอร์โมนเพศชาย

เราคงไม่มาบรรยายเรื่องต่อมหมวกไตโดยละเอียดกัน เอาเป็นว่ามีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ถึง 6 ชนิด ที่ทำให้ทารกมีต่อมหมวกไตโตผิดปกติ และ 3 ใน 6 ชนิดนี้ทำให้เกิดกะเทยเทียมเพศหญิงได้

ทั้ง 6 ชนิดเกิดจากความบกพร่องของเอ็นไซม์ ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แบบด้อยออโตโสมัส ตามปกติต่อมหมวกไตทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนหลายชนิดและในจำนวนฮอร์โมนหลายชนิดนี้ มีฮอร์โมนที่มีผลออกฤทธิ์เป็นฮอร์โมนเพศชายอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทารกหรือผู้ใหญ่เพศหญิงนี้ก็มีฮอร์โมนเพศชายด้วย แต่ก็มีไม่มากนัก

ขั้นตอนการสร้างฮอร์โมนต่างๆในต่อมหมวกไตมันยุ่งยากพิลึกพิสดารอย่าบอกใคร แต่ก็ไม่พ้นฝีมือมนุษย์ นักวิจัยศึกษารู้หมดแล้วว่ามีกี่ขั้นตอน อาศัยเอ็นไซม์ต่างๆ 8 ชนิด

ความบกพร่องของเอ็นไซม์ 3 ใน 8 ชนิดนี้ ที่ทำให้ต่อมหมวกไตมันโตขึ้น แล้วก็ผลิตฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโตสเตอโรนออกมามาก ถ้าทารกเป็นหญิงก็เกิดกระบวนการ “กระตุ้นให้โต” กลายเป็นกะเทยเทียมเพศชาย

เอ็นไซม์ 3 ใน 8 ชนิดนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความผิดปกติเฉพาะฮอร์โมนเพศชาย ยังอาจทำให้มีการขาดการเกินของฮอร์โมนชนิดอื่นๆได้อีกแล้วแต่ชนิดของเอ็นไซม์ที่บกพร่อง เพราะฉะนั้นกะเทยเทียมกลุ่มนี้จะมีอาการผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ความดันโลหิตสูง ขาดเกลือแร่

โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง!! ความผิดปกติทางกรรมพันธุ์แบบนี้ในทารกเพศชายก็มีแต่ไม่เกิดความผิดปกติ เรื่องเพศ มีแต่ความผิดปกติที่เกิดจากการขาดการเกินของฮอร์โมนอื่น

ขอขอบคุณความรู้จาก นพ. วิจารณ์ พานิช

Related contents:

You may also like...