ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้การเมืองกดดันเศรษฐกิจปี 57

KResearch 2

นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เชาว์ เก่งชน กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด แถลง “เศรษฐกิจไทยปี 57: การเมืองยังเป็นปัจจัยกดดันหลัก” คาดเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังมีแรงกดดันจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็วๆนี้

เศรษฐกิจไทยอยู่ภายใต้ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ที่มีโอกาสจะยืดเยื้อ

  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจะคงประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไว้ก่อนที่ 3% เพื่อรอดูสถานการณ์ในช่วงเดือนมี.ค. – เม.ย. ซึ่งมีหลายเหตุการณ์สา คัญที่ต้องติดตามและจะมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจ
  • ถ้าหากความขัดแย้งทางการเมืองลากยาวเกนิ ช่วงครึ่งปี แรก แรงฉุดรั้งเศรษฐกิจจะยิ่งทวีความซับซ้อนและอาจทา ให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไถลต่า ลงไปใกล้ระดับ 2% (ในกรณีไม่มีเหตุการณ์ปะทะรุนแรง)

 

KResearch reveals impacts from political uncertainty on 2014 economy

Recently, at KASIKORNBANK Phahon Yothin Main Branch, Mr. Prasopsuk Damrongchietanon, Executive Chairman, Dr. Charl Kengchon, Managing Director, and executives of Kasikorn Research Center Co., Ltd., held a press conference on “Thailand’s 2014 Economy: Political Unrest Remains a Threat”. The research company stated that political instability may obstruct the country’s economic recovery going forward.

Related contents:

You may also like...