วิวาห์หวาน

วิวาห์หวาน

พลภัทร สุวรรณศร ที่ปรึกษากรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ระหว่าง จิตโสพิน แย้มอยู่ (บุตรี สมจิตร –ไพรินทร์ แย้มอยู่) กับ อกนิษฐ์ วิทยานิวาส (บุตร นาคินทร์-สาลินี วิทยานิวาส) โดยมีญาติมิตรมาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมาย ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2-3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22

จรรยา หาญสุวณิช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศุภรานันทน์ พันธุ์ชูจิตร ประชาสัมพันธ์และสังคม
วันชัย จารุพักติ ประชาสัมพันธ์อาวุโส
อรปวีณ์ กิตติพงศ์ ประชาสัมพันธ์
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22
โทร. 02-261-9300 ต่อ 5938

Related contents:

You may also like...