Electrolux ผู้นำของโลกด้านสิ่งแวดล้อม 7 ปี ซ้อน

Sweden_161

มร. แฟรงค์ เบลฟราช (กลาง) รัฐมนตรีช่วยการค้าจากกระทรวงต่างประเทศของสวีเดนพร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับคุณสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ในโอกาสที่ อีเลคโทรลักซ์ ได้รับการยกย่องให้เป็น “ผู้นำในภาคส่วนอุตสาหกรรมสินค้าคงทนสำหรับผู้บริโภค (Durable Household Products sector leader)” จากดัชนีดาวโจนส์การสร้างความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลก (DJSI: Dow Jones Sustainability World Indexes) ซึ่งเป็นการจัดอันดับของบริษัทที่ดีที่สุดด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากบริษัทระดับโลกทั้งสิ้นหลายร้อยบริษัท ซึ่งอีเลคโทรลักซ์ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 7 แล้ว จากการประกาศผลล่าสุดในปี 2555 ที่ผ่านมา

สำหรับดัชนีระดับโลกวัดการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของดาวโจนส์ มีหลักเกณฑ์การตัดสินจากปัจจัยต่างๆที่เป็นมาตรฐานขององค์กรทั่วโลก อาทิ หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง ความมีชื่อเสียง การบรรเทาปัญหาสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโลก การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ โปรดติดต่อ
ฑิมภ์พร พรตรีสัตย์ หรือ เจษฎา แสนพรหม
เกรลิ่ง (ไทยแลนด์) โทร 02-635-7151-2 แฟกซ์ 02-635-7155
อีเมล: thimporn@grayling.com และ jedsada@grayling.com

Related contents:

You may also like...