Creative & Inspiration Workshops สำหรับบุคลากรระดับผู้นำ

art-workshop001

หลากหลายคอร์สศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบุคลาการขององค์กรชั้นนำที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและความสำเร็จอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจเปิดมุมมองใหม่ให้กับนักบริหาร นักธุรกิจ และคนทำงาน ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ เปิดมุมมองที่แตกต่าง มองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในทุกวิกฤต และเพิ่มเติมรสนิยมทางศิลปะเพื่อความสำเร็จ

ความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ และรสนิยมทางศิลปะ เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นปัจจัยสำคัญในทุกความสำเร็จ ซึ่งนอกจากจะตอบสนองความต้องการทางสุนทรียภาพ และความรู้สึกจรรโจงใจแล้ว ยังมีความสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจทุกสาขา ซึ่งมีจุดเริ่มต้นสำคัญมาจากแรงบันดาลใจ จินตนาการ และทักษะความรู้ในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ให้ปรากฎออกมาเป็นผลงาน ทีมงาน ArtBangkok.com จึงได้ริเริ่มจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาศักยภาพทางความคิดของตนเองด้วยการอบรมศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ โดยมีศิลปิน นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในสาขาต่างๆ ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้ที่เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีพื้นฐานการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ แต่มีความต้องการจะหาแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการทำงานด้วยมุมมองที่แตกต่าง เพื่อความสำเร็จที่เหนือว่า และการใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ

หลักสูตรที่เปิดสอนในปี 2014/2557

Paint for Inspiration Workshop

คอร์ส ศิลปะบนผืนผ้า – หลักสูตรสร้างแรงบันดาลในในการสร้างสรรค์ลวดลายและสีสันบนผืนผ้า

ผู้สอน: อ.พรทิพย์ ทองขวัญใจ

จำนวนชั่วโมงเรียน :  8 ชั่วโมง

วันที่ : เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2557

เวลา : 9.00-17.00 น.

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน


 

Cookies & Dream Workshop

คอร์ส คุกกี้แอนด์ดรีม      – หลักสูตรสอนทำคุกกี้และออกแบบแพคเกจอย่างมีสไตล์

ผู้สอน: อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์

จำนวนชั่วโมงเรียน :  8 ชั่วโมง

วันที่ : เสาร์ 22 มีนาคม 2557

เวลา : 9.00-17.00 น.

จำนวนผู้เรียน: 10 ท่าน

 

Books by Hands Workshop

คอร์ส สมุดทำมือ – หลักสูตรสร้างสรรค์สมุดทำมือ

ผู้สอน:    อ.พิณประภา ขันธวุธ

จำนวนชั่วโมงเรียน :  8 ชั่วโมง

Floral Art Workshop

คอร์ส บุปผศิลป์     – หลักสูตรสอนจัดดอกไม้

ผู้สอน:     อ.ดวงฤทธิ แคล้วปลอดทุกข์

จำนวนชั่วโมงเรียน :  8 ชั่วโมง

Food Stylist Workshop

คอร์ส ฟู้ดสไตลิสต์  – หลักสูตรออกแบบอาหาร

ผู้สอน:    อ.สุทธิพงษ์ สุริยา

จำนวนชั่วโมงเรียน :  8 ชั่วโมง

Create your blog & FB page Workshop

คอร์ส สร้างสรรค์บล็อกและแฟนเพจ   – หลักสูตรออกแบบสร้างสรรค์บล็อก+แฟนเพจ

ผู้สอน:    อ.วศิน ศรีวราธนบูลย์

จำนวนชั่วโมงเรียน :  8 ชั่วโมง

Face Art & Make up Workshop

คอร์ส ศิลปะบนใบหน้า – หลักสูตรแต่งหน้าอย่างมีศิลปะ
จำนวนชั่วโมงเรียน :  8 ชั่วโมง

The Books Maker Workshop

คอร์ส สอนทำหนังสือ  – หลักสูตรพื้นฐานออกแบบสร้างสรรค์หนังสือด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพ

ผู้สอน:    อ.พงศธร อุปถัมภ์

จำนวนชั่วโมงเรียน :  8 ชั่วโมง

Fashion Portrait Workshop

คอร์ส ภาพถ่ายบุคคลสไตล์แฟชั่น – สอนเทคนิคการถ่ายภาพบุคคลในสไตล์แฟชั่นสำหรับการเผยแพร่ลงสื่อและโฆษณาประชาสัมพันธ์

ผู้สอน: อ.สรวิชญ์ หอมสุวรรณ

จำนวนชั่วโมงเรียน :  8 ชั่วโมง

Creative Writing Workshop

คอร์ส เขียนอย่างสร้างสรรค์     – สอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนเรื่องสั้น ความเรียง และการเขียนออนไลน์

ผู้สอน: อ. กิติคุณ คัมภิรานนท์

จำนวนชั่วโมงเรียน :  8 ชั่วโมง

Making Your Movie Workshop

คอร์สถ่ายและตัดต่อภาพยนตร์    – สอนการคิดสร้างสรรค์ การถ่ายคลิปวิดีโอ และการตัดต่อขั้นพื้นฐานเพื่่อผลิตภาพยนตร์ด้วยด้วยเอง

ผู้สอน: อ. ศจีรัตน์ พุฒเรืิองศักดิ์

จำนวนชั่วโมงเรียน :  8 ชั่วโมง

Art Appreciation for Business & Lifestyle Workshop

คอร์ส สุนทรียศาสตร์เพื่อการพัฒนาธุรกิจและรสนิยมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สอน: อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์

จำนวนชั่วโมงเรียน :  20 ชั่วโมง

จำนวนผู้เรียน: 20 ท่าน

เปิดรับสมัครทั้งบุคคลทั่วไป และรับจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กร สำหรับพัฒนางานทรัพยากรบุคคล

ติดต่อสอบถาม

โทร. 089-1132305, 086-8963112

อีเมล์: ArtMaster@ArtBangkok.com

Related contents:

You may also like...