จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

แม้ภารกิจในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม  จำกัด (มหาชน) จะเต็มสมุดคิวและยุ่งจนเข้าขั้นผู้บริหารคิวทอง แต่ก็นั่นก็นำมาสู่ผลงานและการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรสื่อสารที่มีสินทรัพย์มูลค่าหลักแสนล้านบาทและมีรายได้ต่อปีถึงห้าหมื่นล้านบาท จึงตอบโจทย์ว่าทำไมตำแหน่ง CEO ของ CAT ถึงแน่นขนัดเพราะทุกการกระดิกพลิกตัวทุกการตัดสินใจของฝ่ายบริหารซึ่งมี จิรายุทธ รุ่งศรีทอง เป็นหัวเรือใหญ่ ล้วนนำประโยชน์มาสู่ประชาชนผู้บริโภคและเป็นเจ้าของระบบโทรคมนาคมตัวจริง

ด้วยเนื้องานที่มากมายนั้นหากแบ่งออกเป็นหมวดสำคัญๆ จะพบว่าเป็นเรื่องการลงทุนและพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้แก่องค์กร การปรับโครงสร้างองค์กรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยทั้งหมดเป็นองค์ประกอบของการปรับตัวเพื่อการแข่งขันกับภาคเอกชนทั้งเอกชนภายในประเทศและเอกชนจากต่างชาติ แต่เนื่องจาก กสท โทรคมนาคม เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฉะนั้นการปรับตัวจึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน แต่แน่นอนว่าจะต้องไม่นานเกินรอหรือทำให้ต้องเดินตามคู่แข่งทางธุรกิจรายอื่น
สำหรับ จิรายุทธ รุ่งศรีทอง มีหน้าที่นำนโยบายขององค์กรมาดำเนินการผลักดันให้เป็นรูปธรรม อันนำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์ผลักดันให้การบริหาจัดการเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคในการดำเนินการอยู่บ้าง แต่เขาก็ยังคงพึงพอใจกับผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
ในด้านวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตนั้นเขามองไปถึงภาพใหญ่อย่างน้อยก็อีก 3-4 ปีข้างหน้า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติ กสทช. และภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้ภายใน 3 ปีที่จะถึงนี้ บมจ.กสท โทรคมนาคม จะต้องจัดส่งรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากสัมปทานให้แก่รัฐ ซึ่งมูลค่าประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์จากรายได้ทั้งหมดของ กสท โทรคมนาคม นั้นเป็นรายได้จากสัมปทานที่เปิดให้แก่ภาคธุรกิจนำไปดำเนินการ
ฉะนั้นอย่างน้อยภายใน 3 ปีสิ่งที่ CEO ผู้นี้จะต้องดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง คือ สร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมารองรับ ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองมากกว่าการเปิดประมูลสัมปทาน-ใบอนุญาต ทั้งในส่วนธุรกิจใช้สายและไร้สาย ด้าน Customer Centric : ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ กฎระเบียบต่างๆ ทำให้ กสท โทรคมนาคม แข่งขันไม่ทันภาคเอกชนอื่นๆ กลายทางเลือกที่มากกว่า อีกทั้งการให้บริการที่ดีและราคาถูกกว่า ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้าง วัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องและรองรับกัน(Reorganization)  และสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างยิ่งคือ การทำให้องค์กรเป็น Customer Centric ที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการมากกว่าที่ผ่านมา แต่ก็ต้องไม่ละเลยการเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่จะต้องให้สอดคล้องกัน รวมถึงการพัฒนา Academy : พัฒนาทรัพยากรบุคคล เขาตระหนักดีว่า ในการดำเนินงาน คน คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
เมื่อเรื่องของ คน เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และมีผลต่อการดำเนินการขับเคลื่อนในทุกองค์กร เขามีความตั้งใจว่าจะต้องเร่งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและวิธีการทำงานของทรัพยากรบุคคล ด้วยการกระตุ้นทีมงานในทุกระดับให้เข้าใจรูปแบบการทำธุรกิจ ที่ไม่เพียงใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งหรือสองเดือน หากต้องใช้ระยะเวลานานนับปีและอย่างน้อยภายในสองปีข้างหน้า
“เราพยายามสร้างศูนย์การฝึกอบรมพนักงาน หรือ Training Center เพื่อสร้างบุลการขึ้นมารองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และถ้าเรานำไปผูกติดกับ KPI ของคน โปรโมชั่นของคน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะขวนขวายในการปฏิบัติงาน และอาจตั้งในลักษณะ Academy หรือสถาบันพัฒนา ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจกับสถาบันอุมดศึกษาหลายแห่ง รวมถึงเอกชน-บริษัทคู่ค้าที่จะแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้วยการสร้างหลักสูตรต่างๆ ในเบื้องต้นก็เพื่อฝึกอบรมคนภายใน และหากสร้างมาตรฐานที่ดีได้จะเปิดให้บริการคนข้างนอกในระยะยาว”
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง ตราบใดที่โลกยังหมุนมนุษย์ก็ยังไม่หยุดการพัฒนา หลายสิ่งหลายอย่างยังรอให้ บมจ.กสท โทรคมนาคม เดินหน้าและจะมัวรีรอก้าวเดินเชื่องช้าไม่ได้อีกแล้ว เพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และนั่นคือภารกิจ ของ จิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องขับเคลื่อนองค์กรนำพายุทธนาวาอันเก่าแก่และยิ่งใหญ่เข้าสู่สมรภูมิแห่งเทคโนโลยีและการแข่งขันในโลกยุคไร้พรมแดน

++++++++++++++++++++++++++

 

 

profiler01

Related contents:

You may also like...