บัลแกเรียในธุรกิจไวน์ระดับโลก

wine_road

สาธารณรัฐบัลแกเรียเป็นส่วนหนึ่งของคาบสมุทรบอลข่านในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพรมแดนทางทิศใต้ติดกับกรีซและตุรกี ด้านเหนือติดกับโรมาเนียและติดกับมาซิโดเนียทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับเซอร์เบียและมอนเตเนโกรทางทิศตะวันตก และทะเลดำทางทิศตะวันออก สาธารณรัฐบัลแกเรียมีพื้นที่รวม 111,000 ตารางกิโลเมตร

บัลแกเรียมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ โดยเป็นพื้นที่ราบลุ่ม 31% พื้นที่ราบและเชิงเขา 41% และภูเขา 28% ภูมิอากาศของบัลแกเรียเป็นแบบภาคพื้นทวีปและมีสี่ฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีที่ 10.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนมกราคมที่ 0 องศาเซลเซียส และฤดูร้อนที่ 30 องศาเซลเซียส

ชนเผ่าเธรเชียนซึ่งอพยพมาจากพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันคือที่ลุ่มตํ่าเธรเชียน เป็นผู้ผลิตไวน์ครั้งแรก ซึ่งเรียกว่า “ซีลุส” สำหรับใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาของพวกเขาเพื่อให้ธรรมชาติและเทพเจ้าของพวกเขา “แบคคุส” ซึ่งภายหลังเรียกว่า “ไดโอนีซุส” ช่วยอำนวยพรให้ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีไวน์ชนิดนี้ทำจากองุ่นป่าที่เก็บมาจากป่าใหญ่ในภูมิภาคและมีความเข้มข้น มีระดับแอลกอฮอล์แรงและมักใช้รสหวานจากน้ำผึ้ง

การเพาะปลูกองุ่นอย่างจริงจังเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ 5-6,000 ปีที่ผ่านมาในพื้นที่รอบทะเลสาบแคสเปียนและแถบทะเลดำ รวมถึงในเอเชียกลาง ซีเรียและเมโสโปเตเมีย พันธุ์องุ่นที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปสามารถสืบย้อนไปได้เมื่อ 300-400 ปีที่แล้วในคาบสมุทรบอลข่าน ซึ่งเมื่อองุ่นและไวน์ได้กลายเป็นสหายของนักท่องเที่ยวและผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแถบนี้มานานหลายยุคหลายสมัย การเพาะปลูกองุ่นจึงถือเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างแท้จริง

ปรากฏหลักฐานมากมายของจารีตการเพาะปลูกองุ่นของชาวเธรเชียนในภูมิภาคต่างๆ ของบัลแกเรีย ดังที่ปรากฏในหลุมฝังศพแห่งคาซานลัค ขุมทองแห่งปานักจูริคต์ ซึ่งมีภาพปรากฏบนเหรียญเงินและอนุสาวรีย์ ทั้งยังมีรูปภาพ รูปสลักและหุ่นจำลองพวงองุ่นและรูปบูชาของเทพเจ้าไดโอนีซุส ภาชนะสำหรับดื่มไวน์รูปแบบต่างๆ ที่เรียกว่า “รีตัน” ซึ่งทำจากทองคำและเงิน

ไวน์จากบัลแกเรียมีความสมเหตุสมผลทั้งในด้านราคาและคุณภาพ การเพาะปลูกส่วนใหญ่ของไร่องุ่นประมาณ 80% จะใช้เพื่อผลิตไวน์ โดยการผลิตไวน์คุณภาพสูงจากพันธุ์องุ่นพื้นเมืองและพันธุ์องุ่นนำเข้ามีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น

Trakia-PDOs-lowres

สภาไร่องุ่นและไวน์แห่งภูมิภาค “เทรเกีย”
สภาไร่องุ่นและไวน์แห่งภูมิภาค (Regional Vine and Wine Chamber: RVWE) “เทรเกีย” เป็นองค์กรเชิงรุกที่ดำเนินงานโดยตรงกับสมาชิกของสภา รวมถึงพันธมิตรคู่ค้าทั้งในท้องถิ่นและประเทศอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไวน์บัลแกเรียอย่างต่อเนื่อง

โครงการริเริ่มรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวในแหล่งผลิตไวน์ การจัดกิจกรรมพิเศษและงานเฉลิมฉลองไวน์ และกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกด้านของอุตสาหกรรมไวน์ให้แพร่หลายทั้งในทวีปยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก

สภาไร่องุ่นและไวน์แห่งภูมิภาค “เทรเกีย” เป็นสมาคมวิชาชีพซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมการเพาะปลูกองุ่นทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้ปลูกและผู้ค้าองุ่นในแหล่งผลิตไวน์ในหุบเขาของดินแดนเธรซฝั่งตะวันตกและหุบเขากุหลาบ โดยมีผู้ผลิตไวน์องุ่นที่ลงทะเบียนถูกต้องมากกว่า 5,000 ราย และผู้ผลิตไวน์อีกมากกว่า 50 รายในเครือข่ายของสภา

สภาไร่องุ่นและไวน์แห่งภูมิภาค “เทรเกีย” มุ่งเน้นการส่งเสริมการขายไวน์คุณภาพโดยตรงซึ่งเป็นไวน์ที่ผลิตโดยสมาชิก ผ่านการประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตไวน์คุณภาพสูงแห่งบัลแกเรียในฐานะพันธมิตรการตลาดและการจำหน่าย

628x471

วีรวรรณ แซ่จ๋าว (เอ), PR Executive, โทร 085 000 1476, อีเมลล์ veerawan.s@vivaldipr.com
ธันยาภรณ์ กาญจนะโหติ (หญิง), PR Executive, โทร 085 158 1628 อีเมลล์ tanyaporn.k@vivaldipr.com

Related contents:

You may also like...