มนต์รักตรุษจีน รายได้นำไปซ่อมแซมอาคารสงเคราะห์คนชรา สตรีและเด็ก ซอนต้า 7 จังหวัดราชบุรี

มนต์รักตรุษจีน

ม.ร.ว.กิติวัฒนา ปกมนตรี เป็นประธานในงานการกุศลฉลองเทศกาล “มนต์รักตรุษจีน” โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซ่อมแซมอาคารสงเคราะห์คนชรา สตรีและเด็ก ซอนต้า 7 จังหวัดราชบุรี โดยมี พล.ต.หญิงนงพนา ข่มไพรี, คุณหญิงโรส-รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม, ยาจิตร ยุวบูรณ์ ฯลฯ มาร่วมงาน ซึ่งจัดโดย กัณห์ชรี บูรณสมภพ นายกก่อตั้งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 7 และประธานจัดงานฯ ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22

ขอเชิญเพลิดเพลินกับแฟชั่น ‘เสน่ห์กี่เพ้า’ โดยนางแบบกิตติมศักดิ์และโชว์รำจีนประยุกต์

3.กัณห์ชรี บูรณสมภพ นายกก่อตั้งสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 7

กัณห์ชรี บูรณสมภพ,  ดร.สมร ดีสมเลิศ

4.คุณหญิงโรส-รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์

5.จรินทร์ สุมานนท์ กับ พัทธนันท์ หิรัญบุณยสฤษดิ์

6.สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม กับ ยาจิตร ยุวบูรณ์

7.มร.ทิม-สุภาพร เอ็ลเดรจ

8.ภัทริน ภีมะสิริ กับ มยุรี เตยะราชกุล

9.ดร.สมร ดีสมเลิศ นายกสโมสรฯ กำลังครวญเพลงหวาน

11.นางแบบกิตติมศักดิ์ 1

12.นางแบบกิตติมศักดิ์ 2

13.นางแบบกิตติมศักดิ์ 3

14.นางแบบกิตติมศักดิ์ 4

15.นางแบบกิตติมศักดิ์ 5

ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์และเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
จรรยา หาญสุวณิช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศุภรานันทน์ พันธุ์ชูจิตร ประชาสัมพันธ์และสังคม
วันชัย จารุพักติ ประชาสัมพันธ์อาวุโส
อรปวีณ์ กิตติพงศ์ ประชาสัมพันธ์
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22
โทร. 02-261-9300 ต่อ 5938

Related contents:

You may also like...