ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน

ในฐานะนักกีฬาแบดมินตันดีกรีแชมป์ระดับโลก ในฐานะกรรมการบริหารองค์กรเอกชน ในฐานะนักวิชาการ ในฐานะนักเขียน ฯลฯ ไม่ว่าฐานะใด แต่เขาก็คือคนไทยซึ่งรับรู้รสชาติความทุกข์ยากของบ้านเมืองในภาวะสงครามมาตั้งแต่วัยเยาว์ บวกประสบการณ์ชีวิต อีกทั้งข้อคิดที่ได้รับจากการศึกษาสามก๊กวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์เพชรน้ำเอกของโลกกระทั่งมีผลงานอันเกี่ยวเนื่องและส่งผลให้กลายเป็นคนไทยที่สังคมไทยในยุคปัจจุบันรู้จักเป็นอันดับแรกหากเอ่ยถึงสามก๊ก [ยกเว้น เจ้าพระยาพระคลัง(หน) ผู้แปล] สะท้อนมุมมองและผลเสียซึ่งไม่มีใครได้ประโยชน์ที่แท้จริงจากการต่อสู้ฟาดฟันอย่างไร้สติ

“สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้ผมคิดว่าคนไทยไม่ได้ใช้สติปัญญามากเพียงพอ ถ้าเรามีสติปัญญาในการค้นพบตัวเอง หรือที่เรียกว่า Self Discovery เราก็คงจะมีสติปัญญามากเพียงพอที่จะวินิจฉัยอะไรหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราว่าอะไรผิดอะไรถูกโดยที่ไม่หมกมุ่นกับสิ่งจอมปลอม ขณะนี้คนไทยไม่ได้ยึดแก่นแท้ แต่หลงไปยึดถือเปลือกนอก มันถึงเวลาที่สังคมไทยและคนไทยจะต้องมีสติและปัญญามากเพียงพอในการแยกแยะข่าวสาร ไม่ใช่มองแต่เปลือกนอกแล้วไปเชื่อตะพึดตะพือ”

“สังคมโลกปัจจุบันนี้การต่อสู้ด้วยการใช้กำลังหรือการประหัดประหารกันมันควรจะหมดไปแล้ว แต่กิเลสของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำของประชาชาติก็ดี ผู้นำของสังคมก็ดี ตราบใดที่ยังยึดถือผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง การสู้รบการใช้กำลังมันก็ยังเกิดขึ้นอีก คนเราถ้ารู้จักยับยั้งตัวเอง รู้จักละเว้นในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของตัวเรา  ก็จะทำให้สังคมมีความสงบ ตราบใดถ้ายังมีความโลภ ความสงบย่อมไม่มี  ท่านมหาตมะ คานธีเคยพูดไว้ว่า The world has everything for everyone need, but not enough for one man greed.  คือ โลกเรามีพร้อมทุกอย่างสำหรับทุกคน  แต่ไม่เพียงพอสำหรับความโลภของคนเพียงคนเดียว”

“การสมานฉันท์นั้นความถูกต้องต้องมาก่อน  ถ้าสมานฉันท์โดยไม่ยึดหลักความถูกต้อง ก็จะกลายเป็นการสมรู้ร่วมคิด  ถ้าคุณยังคอรัปชั่นอยู่  แล้วผมจะไปสมานฉันท์กับคุณได้อย่างไร คุณต้องเลิกคอรัปชั่นก่อน แล้วถึงจะสมานฉันท์ มีคนเคยมาถามผมนะว่าผมเป็นสีอะไร ผมบอกว่าสีของผมคือสีของความถูกต้อง คือสีของความชอบธรรม ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมเป็นนักกีฬา เป็นนักบริหาร เป็นนักวิชาการ  ตลอดชีวิตผมพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางของความไม่ถูกต้อง ผมไม่เคยคอรัปชั่น  ไม่เคยโกงใคร  ผมไม่ได้ร่ำรวย  แต่ผมก็มีชีวิตอยู่อย่างสบายตามควรแก่อัตภาพ”

++++++++++++++++++

 

 

profiler01

Related contents:

You may also like...