Piaget’s Winter dream

Piaget

In my winter dream, there were two beautiful timepieces as white as snow.
Which one fills your dreams? อยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองเรือน นี้คือแคมเปญสำหรับวินเทอร์นี้ของเรือนเวลาหรูระดับโลกเพียร์เจต์ เพื่อให้คุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีได้มอบให้แก่กันเป็นของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ตัวเรือนทำจากทองประดับเพชร ระบบปฏิบัติการควอตซ์ หน้าปัดทำด้วยกระจกแซฟไฟน์สังเคราะห์ป้องกันรอยขีดข่วน

Related contents:

You may also like...