AP ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มที่มากกว่า “ปันกันปั่น” More Give…More Gifts

9P6A6261-1
โรงเรียนของหนูอยู่ไกล…ไกล…ไกล…อยากให้คุณๆ หันมอง!!! หลายคนคงอาจเคยได้ยินเพลงๆ นี้ ที่สะท้อนให้เห็นว่ายังมีโรงเรียนในถิ่นทุรกันดานอีกมากมาย น้องๆ เด็กนักเรียนต้องประสบปัญหาในการเดินทาง ทั้งระยะทางที่ห่างไกล ทั้งไม่มีพาหนะสำหรับการเดินทาง หลายคนต้องเดินเท้าเป็นสิบๆ กิโล     ด้วยใจมุ่งหวังไปเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งวิชาความรู้ และด้วยอุปสรรคเรื่องระยะทางนี้เองที่ทำให้น้องๆ หลายคนต้องขาดโอกาสไป

9P6A6176-1
จากแนวคิดในการดำเนินงานที่มุ่งสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยให้กับลูกค้า    สู่การส่งมอบความสะดวกสบายให้แก่สังคม บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัย จึงจัดกิจกรรม “ปันกันปั่น” More Give…More Gifts ชวนคนกรุงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันมอบจักรยานให้แก่น้องๆ ผู้ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เพื่อใช้เป็นพาหนะในการปั่นไปเรียนหนังสือ
Instagram16.gif-1
กิจกรรม “ปันกันปั่น” More Give…More Gifts เป็นการเชิญชวนให้คนที่มีหัวใจแบ่งปัน มาโพสต์รูปจักรยานลง Instagram หรือ Fecebook ของตัวเอง แล้วใส่ #pungunpanwithap #apsociety  ซึ่งรูปจักรยาน 1 รูป เท่ากับ 100 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดซื้อจักรยานใหม่ โดยสามารถแทนค่าภาพทั้งหมดเป็นจักรยานให้น้องๆ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า 200 คัน และส่งมอบให้น้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตะโกปิดทอง จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีก 3 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ 1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย 2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี และ 3) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮ็งเค็ลไทยโดย นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาด บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาของการดำเนินกิจกรรมว่า “การจัดกิจกรรมครั้งนี้เกิดจากแนวคิดต้องการต่อยอดการดำเนินงานของ เอพี ซึ่งในฐานะบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มุ่งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำเล การจัดสรรพื้นที่ใช้สอย และการดีไซน์ ฯลฯ จากการมอบให้ลูกบ้าน เอพี จึงมองถึงว่าเราน่าจะมอบความสะดวกสบายแก่สังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “ปันกันปั่น” More Give…More Gifts โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบจักรยานให้แก่น้องๆ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เหตุผลที่เราเลือกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เพราะว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาน น้องๆ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขา บ้านอยู่ห่างไกล ทำให้ประสบปัญหา ในการเดินทางมาโรงเรียนที่ค่อนข้างลำบาก ซึ่งเรามองว่าถ้าน้องๆ มีจักรยานก็จะช่วยให้พวกเค้าสามารถเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้น ดังนั้น เอพี จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาพร้อมทั้งเชิญชวนลูกบ้านและ   คนทั่วไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยกัน”
คุณวิทการ บอกต่อไปว่า “อย่าง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตะโกปิดทอง จ.ราชบุรี    ที่มาในวันนี้ ที่นี่น้องๆ ต้องเดินเท้าถึง 7 กิโลเพื่อมาเรียนหนังสือและไหนยังต้องเดินกลับบ้านในตอนเย็นอีกซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลมาก แต่ถ้าเด็กบางคนที่บ้านไกลมากกว่านี้ทางครูใหญ่ก็จะให้นักเรียนเหล่านี้ อยู่ประจำที่โรงเรียน ซึ่งจักรยานที่นำมอบให้ครั้งนี้ทางครูใหญ่จะเอาไว้ให้เด็กนักเรียนหมุนเวียนไปใช้   และนอกจากที่นี่ยังมีอีก 3 โรงเรียนใน จ.กาญจนบุรี ที่เราได้มีการมอบจักรยานให้ไปแล้ว”

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มที่มากกว่าให้กับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพราะ “ความสุข” ที่เกิดจากการให้และการแบ่งปัน นับเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่และอิ่มเอิบ  อยู่ภายในจิตใจที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
คุณเสาวนีย์ จีระเดชาธรรม (ตุ๊กตา) 0-2261-2518-22 ต่อ 304, 081-699-6779
คุณศริยา จตุรพันธ์ (ฝ้าย)  0-2261-2518-22 ต่อ 358, 085-368-6633

Related contents:

You may also like...