แม่สอด โรดโชว์ส่องสปอตไลท์ค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน

94

ชาวไทยและชาวพม่ามากกว่า 500 คนที่อาศัยอยู่ตามพรมแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาเข้าร่วมกิจกรรมโรดโชว์ที่ MTV EXIT จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์และการอพยพย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย

กิจกรรมโรดโชว์เริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนทั้งชาวไทยและพม่าจำนวน 25 คน เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ในอำเภอแม่สอด วิธีการย้ายถิ่นฐานอย่างไรถึงจะปลอดภัยและสิทธิของแรงงานและผู้นำเยาวชนเหล่านี้ได้นำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาจัดการแสดงละครเวทีเรื่องการค้ามนุษย์เพื่อออกอากาศสดผ่านเคลื่นวิทยุบลูเอฟเอ็มที่วัดชุมพล เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมาในวันที่ 24 พ.ย. ชาวบ้านในอำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า 500 คน เดินทางมาชมการแสดงสดของพัชชาและตี๋ AF ร่วมกับศิลปินชาวพม่าวงทานาคา ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอ แม่สอด

องค์กรเอ็นจีโอต่างๆ มาร่วมเปิดบูทในบริเวณงานเพื่อแจกใบปลิวและเอกสารเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และเบอร์ สายด่วนเพื่อแจ้งเหตุ มีผู้ชมมากกว่า 400 คนได้เข้าชมสารคดีเรื่อง Enslaved ซึ่งมีทั้งภาคภาษาไทยและพม่าฉายโดย MTV EXIT และองค์กรช่วยไร้พรมแดนที่วัดชุมพล Enslaved เป็นสารคดีที่นำเสนอแง่มุม ของภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์และช่วยแนะนำหนทางในการตัดสินใจเพื่อการย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย

แม่สอดโร้ดโชว์จัดขึ้นโดยโครงการขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของออสเตรเลีย องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โครงการสะพานเสียงโดยสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศและมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน และบลูเอฟเอ็ม

ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือพบเห็นเหตุการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยโปรดแจ้ง 1300

1537636_com_dsc00634

4685854_f520

Thanks to image from : http://s3.amazonaws.com/suite101.com.prod/article_images/orig/1537636_com_dsc00634.jpg
http://s3.hubimg.com/u/4685854_f520.jpg
http://awkweirdgirl.files.wordpress.com/2013/06/94.jpg?w=830

Paworawan Ch

Related contents:

You may also like...