โครงการพัฒนาผ้าไหมไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมรายได้สู่ชุมชน

CSR โครงการพัฒนาผ้าไหมไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมรายได้สู่ชุมชน

อนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมหม่อนไหม และ สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล เปิดนิทรรศการพัฒนาชุมชนด้านผลิตภัณฑ์ไหมไทยพื้นบ้าน หนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ที่นำองค์ความรู้ด้านการออกแบบ การตลาด และการจัดจำหน่ายถ่ายทอดสู่ บ.หนองหญ้าปล้อง และ บ.หัวฝาย จ.ขอนแก่น 2 ชุมชนนำร่อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยร่วมกับกรมหม่อนไหม ม.ศิลปากร แบรนด์ Croone และ แบรนด์ 4X4 MAN ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้

ภาพจากซ้าย
1. ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล
2. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
3. นายประเสริฐ โกศัลวิตร อดีตอธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
5. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6. ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน
7. นางสาวศุภกัญญา ตฤปต์วรรธนะ ดีไซเนอร์ จากแบรนด์รองเท้า Croone
8. นายภัทรศรัณย์ ศรีเลื่อนสร้อย ดีไซเนอร์ จากแบรนด์ 4X4MAN

สุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ โทรศัพท์ : 02-229-7576, 086-614-3884 โทรสาร : 02-229-5457
พลพจน์ ศรีพระจันทร์ โทรศัพท์ : 08-9512-7982 อีเมล subbook.pr@gmail.com
และ ศิริพร จิราธินันท์ ประชาสัมพันธ์ เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป : 081-689-8413 siripornc@cmg.co.th

Related contents:

You may also like...