LEVI’S® แบ่งปันความรักและความสุขให้กับสังคม

Levis Swap Donation_1

LEVI’S® แบ่งปันความรักและความสุขให้กับสังคม นำเงินบริจาคกว่า 2.6 ล้านบาท จากโครงการ “บริจาคเงิน แลกรับส่วนลดยีนส์” ส่งมอบให้เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

นายปีเตอร์ ฮอร์นบี้ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มสินค้าแฟชั่น และ นายภาณุพงศ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สองผู้บริหารจาก ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงิน 2,677,834.25 บาท ที่ได้จากโครงการ “บริจาคเงิน แลกรับส่วนลดยีนส์” ส่งมอบให้แก่ “เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ เกษมสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินงาน สาขากรุงเทพมหานคร, นายชาญชัย นันทจิวากรชัย และนางสาวจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

โครงการ “บริจาคเงิน แลกรับส่วนลดยีนส์” เพื่อให้คนรักยีนส์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมช่วยสังคมได้ง่ายและคุ้มค่ายิ่งขึ้น เพียงร่วมบริจาคเงิน 5 บาท หรือ 10 บาท พร้อมแลกรับส่วนลดเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากลีวายส์® เงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งเรื่องค่าอาหาร ค่าสื่ออุปกรณ์การรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่ ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน ค่าเสื้อผ้า ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

กรบงกช คัชมาตย์
พรรณทิพย์ ธาราทรัพย์
โทร.+668 6966-555-4, +668 5154-1395
Email: levis.for.giving@gmail.com

Related contents:

You may also like...