อมาธารา อะเดสทิเนชั่น

Regent Phuket The Art of Living Well 2

“อมาธารา” อะเดสทิเนชั่น แบรนด์สปาภายใต้ รีเจ้นท์ ภูเก็ต เคปพันวา ร่วมกับ “โอมรูม (Omroom)” จัดโปรแกรมเวลเนสรีทรีตสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ “The Art of Living Well” มอบประสบการณ์สุดพิเศษ กับแพ็คเก็จการพักผ่อนเพื่อสุขภาพ ที่จะสร้างความสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ ด้วยศาสตร์แห่งการบำบัด โดยมาสเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ เรกิมาสเตอร์ในการบำบัดด้วยพลังจักรวาล และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสมาธิและกุณฑาลินีโยคะ

“อมาธารา” อะ เดสทิเนชั่น สปา เป็นเวลเนสรีสอร์ทที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (holistic) โดยใช้ศาสตร์ต่างๆ จากตะวันออกและตะวันตกในการดูแลสุขภาพ กาย ใจ จิต ไปพร้อมกัน ด้วยความเชื่อที่ว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องเกิดจากความสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ อมาธาราเสนอทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพและต้องการส่งเสริมสุขภาพของตนเองแม้ในยามพักผ่อน นอกจากสปาเพื่อความผ่อนคลายแล้ว อมาธารา ยังเน้นทรีตเมนท์กายภาพบำบัด กิจกรรมการออกกำลังกายและการพักผ่อนจิตใจศาสตร์แห่งการบำบัดต่างๆ อาทิ โยคะ การนั่งสมาธิ เรกิ นวดช่องท้องด้วยศาสตร์แบบจีน เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ +66 (0) 76 200 800, +66 (0) 76 318 888 แฟกซ์ +66 (0) 76 200 803
Email : reservation@amataraphuket.com
Website : www.regenthotels.com/EN/Phuket/Exclusive-offers/The-Art-of-Living-Well

เจนจิรา จิตรไพบูลย์ (เจน) 084-078-0995 / วีรวรรณ แซ่จ๋าว (เอ) 085-000-1476
โทรศัพท์: 02 612 2253 ต่อ 103
อีเมล์: jenjira.j@vivaldipr.com , veerawan.s@vivaldipr.com

Related contents:

You may also like...