แบ่งปันความสุขให้แก่เด็กด้อยโอกาส

แบ่งปันความสุข

ศุภรานันท์ พันธุ์ชูจิตร ผู้จัดการฝ่ายสังคม และ จรรยา หาญสุวณิช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 จัดเลี้ยงอาหารเย็นและกิจกรรมบันเทิง พร้อมทั้งมอบขนมปังชนิดต่างๆ ฯลฯ ให้แก่เด็กด้อยโอกาสสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ) จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมแบ่งปันความสุข โดยมี สุทิศา ทังเหล็ก หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ฯให้การต้อนรับและรับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้

จรรยา หาญสุวณิช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศุภรานันทน์ พันธุ์ชูจิตร ประชาสัมพันธ์และสังคม
วันชัย จารุพักติ ประชาสัมพันธ์อาวุโส
อรปวีณ์ กิตติพงศ์ ประชาสัมพันธ์
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22
โทร. 02-261-9300 ต่อ 5938

Related contents:

You may also like...