โล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2013”

รูปคุณนที-พานิชชีวะ-1
นายนที  พานิชชีวะ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2013” ในสาขาบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต จากพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งปี

IMG_7179-1

IMG_7340-1

Related contents:

You may also like...