คืนปูสู่ทะเล คืนสมดุลย์สู่ธรรมชาติ

IMG_9718_re

บริษัท เอซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมพนักงานร่วมทำกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม ผ่านโครงการ “คืนปูสู่ทะเล คืนสมดุลย์สู่ธรรมชาติ” เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนให้กลับคืนมาอีกครั้งพร้อมปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆนี้

คุณนาขวัญ เก้าเอี้ยน (ขวัญ), คุณพรรษชล พรหมภัทรพันธ์ (เพลย์)
โทรศัพท์ 02-530-3218 # 16, 13 โทรสาร 02-530-4542
อีเมล์: nakwan_k@pmb.co.th; patsachon_p@pmb.co.th

Related contents:

You may also like...