พรหมจรรย์ ยังสำคัญไฉน ??

ecsU0

คนโบราณพูดว่า “ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง” นั้นไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกว่าผู้หญิงด้อยกว่าเลย ถ้าเราจะมองโลกในแง่ดี ผู้ชายเป็นขุนทหารย่อมจะต้องออกนำหน้าสู้ศึกสงครามและให้ผู้หญิงเป็นกองทัพสนับสนุน ไม่มีเธอเสีย เขาก็ทำอะไรไม่ได้

การพึ่งพาซึ่งกันและกันย่อมนำพามาสู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เป็นชีวิตคู่ที่เริ่มจากความรัก ความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะครองความรักแท้ตลอดไป

บางคนเถียงว่า “ความรักเมื่อเกิดขึ้นได้ก็ดับได้”……นั่นไม่ใช่รักแท้ เมื่อเกิดความรักขึ้นไม่ได้หมายความว่า จะกลายเป็นรักแท้ไปเสียหมด ถ้าเธอจะมอบกายมอบใจให้เขาแล้วก็ควรจะมอบให้กับ “เขา” คนที่มีความรักแท้ต่อเธอเพราะเขาจะซาบซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่เธอมอบให้

จริงอยู่ผู้ชายหลายคนคิดถึง “พรหมจรรย์” เส้นใยบางๆที่ขาดง่ายแสนง่าย เมื่อเกิดความรักขึ้นและเรียกว่าเป็น “ความบริสุทธิ์” อยากจะอยู่ครองคู่กับผู้หญิงที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นแม่ของลูก เขาคนนั้นทราบไหมว่าเมื่อเธอเป็นของใครสักคนหนึ่ง เธอรักเขา บางครั้งเธอก็พลาดรักในครั้งนั้นไป……เธอกลายเป็นคนไม่บริสุทธิ์ไปแล้วหรือ

คุณค่าของเธอหายไปแล้วหรือ ลองคิดดูอีกที
เธอผิดหรือที่พลาดหวังมาจากรักครั้งแรกแล้วมาพบกับ “เขา” ผู้เป็นที่รัก ผู้ที่เธอคิดว่าคนนี้แหละที่เป็นรักแท้ เป็นคนสุดท้ายในชีวิตของเธอและจะมอบความบริสุทธิ์สุดท้ายในชีวิตของเธอแก่เขา……เป็น “ความบริสุทธิ์ใจ”

ถ้าคุณเป็นเขาคนนั้น คุณไม่ยินดีรับ “ความบริสุทธิ์ใจ” นั้นหรือ ความบริสุทธิ์ใจนั้นมีค่ามากกว่าความบริสุทธิ์ทางกายที่เป็นค่านิยมมากมายนักเขียนแบบนี้ไม่ได้ยุให้ “เธอ” และ “เขา” มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเพื่อพิสูจน์ความรักเพราะความรักไม่ได้พิสูจน์กันจากการร่วมรักเสมอไป

ขอขอบคุณความรู้จาก นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

Thanks to image from http://gleesconcepts.blogspot.com/2012/11/ladies-you-can-become-virgin-again-read.html

Related contents:

You may also like...