เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ปัจจัยสำคัญความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจประเทศไทย

60cf6f19612d25b65cd75dcdf5622e33

เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในหลายๆประเทศ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยต้องมองหาคำตอบในมุมมองที่กว้างขึ้น การคิดทบทวนเพื่อหาแนวทางในการผสมผสานสัดส่วนในการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจัดการประชุมที่กรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับความหลากหลายด้านพลังงานไฟฟ้า

เมื่อเดือนที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้ปิดการใช้งานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เตาสุดท้ายของประเทศ ซึ่งบรรดานักวิจารณ์ ต่างเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็น “ภาวะที่ทั่วโลกต้องมุ่งสู่การใช้พลังงานก๊าซอย่างเร่งรีบ”ประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการพัฒนาไฟฟ้าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงจำเป็นต้องทำการวางแผนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บัดนี้เพื่อหารูปแบบการผสมผสานสัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่หลากหลายมากขึ้น

จอห์น กัสท์ กี กรรมการผู้จัดการธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชียของ บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้สัดส่วนของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยกว่าร้อยละ 60 ของเป็นก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับความต้องการพลังงานที่คาดว่าจะสูงขึ้นเป็น 2 เท่าในอีก 25 ปีข้างหน้าและเนื่องจากการแข่งขันทั่วโลกในเรื่องของความต้องการในการใช้ก๊าซธรรรมชาติ เราจึงควรพิจารณาถึงแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นด้วยซึ่งหมายถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนให้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความพยายามอย่างยิ่งที่จะลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าอาจทำให้การผลิตไฟฟ้าแบบใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพโดยการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง”

จากประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 5 ปีและอีก 14 ปีที่ประเทศอินโดนีเซีย ทำให้จอห์น กัสท์ กี มีความเข้าใจถึงตลาดด้านพลังงานของทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียเป็นอย่างดี จอห์นยังมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานของ แบล็ค แอนด์ วิชช์ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียและเมื่อเร็วๆนี้ยังได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้นำดูแลโครงการโรงผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของบริษัทในภูมิภาคนี้อีกด้วย

Platong Main Facility

จอห์น กัสท์ กี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานของประเทศไทยในระยะแรก มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งถือเป็นแกนหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จของประเทศอย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆในหลายด้านและยังมีสิ่งสำคัญอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆที่เข้าร่วมในงาน POWER-GEN Asiaนี้”

แบล็ค แอนด์ วิชช์ เป็นบริษัทที่พนักงานร่วมเป็นเจ้าของและเป็นผู้นำระดับโลกในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านพลังงานทรัพยากรน้ำโทรคมนาคมและการบริการของภาครัฐ ตั้งแต่ปี ค.ศ.2005 แบล็ค แอนด์ วิชช์ ได้ให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในกว่า 100 ประเทศ โดยให้คำปรึกษาการวิศวกรรมการดำเนินการก่อสร้างและการดำเนินงานรวมถึงการบริหารโครงการในปี 2555 รายได้รวมของบริษัทในการดำเนินงาน เท่ากับ 3.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สามารถติดตามได้ที่ www.bv.com
คุณเมธาวรินทร์มณีกูลพันธ์
บริษัทโทเทิลควอลิตี้พีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร. 0-2260-5820 ต่อ 115 โทรสาร 0-2260-5847-8
E-mail: mae@tqpr.com

Related contents:

You may also like...