Behind the shadow of United States Closed 1995

Government shutdown

ประชากรทั่วโลกตื่นเต้นกับการที่สหรัฐอเมริกาประกาศปิดประเทศ Shut down ถึงขั้นว่าสามารถใช้คำว่าตื่นตูม หลายคนอาจเกิดคำถามคาใจว่า “มีอย่างที่ไหนที่รัฐบาลหยุดทำการ?” แต่ก็ขอตอบได้เลยว่ามีที่เดียวคือสหรัฐอเมริกา ในการปกครองในสหรัฐอเมริกามีการแบ่งอำนาจรัฐไว้อย่างชัดเจนคือฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายของบประมาณต่างๆ ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้อนุมัติเงินดังกล่าว หากฝ่ายนิติบัญญัติไม่เห็นชอบอนุมัติฝ่ายบริหารก็ไม่สามารถทำงานต่อไปได้จึงต้องหยุดทำการ…เอวังแต่ประการฉะนี้แล

การ shut sown รัฐสภาสหรัฐฯนี้เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางที่ถูกกฎหมายบังคับให้หยุด ในขณะที่รัฐบาลของมลรัฐต่างๆก็ยังทำการอยู่เหมือนเดิม สิ่งที่สร้างความโกลาหลจนถึงขั้นสร้างความบันลือโลกนี้คือการตกลงกันไม่ได้ในงบประมาณระหว่าง U.S. House of representatives(สภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎร)ของพรรครีพับริคัลกับ United Stated Senate(สภาสูงหรือวุฒิสภา)ของพรรคเดโมแครตที่คุมเสียงข้างมาก ความไม่ลงรอยกันนี้มีแต่ทวีความระหองระแหงท้าทายอำนาจซึ่งกันและกันอยู่เรื่อยๆ แต่ถึงกระไรเลยบุคคลที่ดูเหมือนว่าจะลอยตัวคือประธานาธิบดีโอบามาเพราะเรื่องนี้เกิดกับสมาชิกรัฐสภาทำให้เขาขายหน้ามากนัก กรณีการไม่ลงตัวของงบประมาณฯนั้นหากเป็นประเทศไทยจะให้ใช้กฏหมายงบประมาณปีที่แล้วแต่ที่สหรัฐอเมริกาคือในระหว่างที่ปิดทำการนี้ไม่สามารถเบิกได้แม้แต่เหรียญเดียว ผู้ที่เดือดร้อนที่สุดคือช้าราชการที่โดนสั่งพักงาน นอกจากจะไม่ได้เงินเดือนแล้วเงินเบี้ยตกใจก็ไม่ได้สักเหรียญเลยเช่นกัน ในขณะที่ผู้ที่ได้รับเงินคือผู้ที่ทำงานในรัฐสภา

A man views a sign warning that the Internal Revenue Service building is closed at their offices in New York

ย้อนไปเมื่อ 17 ปีที่แล้วสมัยอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา บิล คลินตัน เคยเกิดเหตุการณ์ shut down นี้มาแล้วนาน 28 วัน เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวทั้งหมดต้องหยุดงานกันอย่างน่าสะพรึงโดยห้ามกดโทรศัพท์เพื่อการติดต่องานฯ ห้ามเช็คจดหมายใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานฯ แต่อนุโลมให้เป็นสิทธิ์ของอาสาสมัครถึงมาทำงานแทนชั่วคราว(White House intern)ได้ หนึ่งในอาสาสมัครนั้นคือ “Monica Samille Lewinsky (มอนิกา ลีวินกี้)” สาววัย 22 สร้างปรากฏการณ์ซิกการ์บันลือโลก Cigar Aficionado ชาวอเมริกันกล่าวกันเป็นที่ขบขันกันยกใหญ่ อาจเป็นเพราะว่าผู้อารักขาประธานาธิบดีคลินตันหยุดงานในช่วงจังหวะนี้พอดี จึงมีกรณีงัดซิกการ์ให้ลีวินกี้ร่วมเสพย์สมในห้องทำงาน Oval office ปีกตะวันตกของทำเนียบขาว ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ.1995 จนถึง 7 เมษายน ค.ศ.1996 ซึ่งถือว่าเส้นทางชีวิตการเมืองของคลินตัน แทบจะล่มสลายไปในพริบตา

Bill Clinton Cigar Aficionado Hi-Class

ลีวินกี้จบการศึกษาสาขาจิตวิทยาจากวิทยาลัยลูวิสแอนด์คลาร์กในรัฐออริกอน เธอย้ายมาอยู่กรุงวอชิงตันดีซีในฐานะนักศึกษาฝึกงานของทำเนียบขาว เกิดเมื่อ 23 กรกฎาคม ค.ศ.1973 ในเมืองซานฟรานซิสโก หลังจากที่ปฏิเสธเสียงแข็งมาตลอด แต่ท้ายสุดประธานาธิบดีคลินตันก็ออกมายอมรับผลของการสอบสวนเพราะจำนนต่อหลักฐานกระทั่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถูกยื่นถอดถอนออกจากตำแหน่งประธานาธิบดี เมื่อปี ค.ศ.1998

ลีวินกี้ออกจากทำเนียบขาวช่วงเดือนเมษายน ค.ศ. 1996 เนื่องจากหัวหน้าของเธอเห็นว่าเธอมีความสำคัญใกล้ชิดกับประธานาธิบดีคลินตันมากเกินไปถึงขั้นไม่เหมาะสม (inappropriate relationship) แต่เธอยังมีความสัมพันธ์กับเขาอีก 2 ครั้งเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ และ 29 มีนาคม ค.ศ. 1997

ในเดือนกันยายน ค.ศ.1997 ลินดา ทริปป์ อดีตเพื่อนร่วมงานของลีวินกี้ได้บันทึกคำสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเธอกับลีวินกี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีคลินตัน ความว่า …
“….
Q: What does Monica Lewinsky have on her Resume?
A: “Sat on the Presidential Staff”

Q: What’s the new press name for the latest Presidential scandal?
A: Fornigate.

Q: What do Monica Lewinsky and Bob Dole have in common?
A: They were both upset when Bill finished first.

Q: What is Bill’s definition of safe sex?
A: When Hillary is out of town.

Q: What is the difference between Clinton and the Titanic?
A: Only 200 women went down on the Titanic.

Q: How does Bill keep Monica Lewinsky away from the White House?
A: He keeps offering to send Ted Kennedy over to give her a ride.

Q: What does Bill say to Hillary after a romantic interlude?
A: “Honey, I’ll be home in 20 minutes.”

Q: Why does Bill Clinton cheat on Hillary?
A: He wants to be on top.

Q: How did Bill Clinton paralyze Hillary from the waist down?
A: He married her.

Q: How many women does it take to satisfy Bill Clinton’s sexual appetite?
A: It Takes A Village!

Q: When did Clinton realize Paula Jones wasn’t a Democrat?
A: When she didn’t swallow everything he presented.

Q: What’s the difference between Bill Clinton and a gigolo?
A: A gigolo can only screw one person at a time.

Q: What’s the definition of an Arkansas Virgin?
A: A girl that can run faster than the Governor.

Q: What game did Bill Clinton want Paula Jones to play?
A: Swallow the leader

Q: Why is Clinton so interested in events in the Middle East?
A: He thinks the Gaza Strip is a topless bar.

Q: What’s the difference between the Secret Service and Janet Reno?
A: There are some things the Secret Service won’t do to protect the President.

Q: Did you hear Clinton is declaring a new National Bird?
A: The Spread Eagle

Q: What’s Lewinsky’s favorite bird?
A: The swallow

Q: How many White House Interns does it take to screw in a light bulb?
A: None, they are to busy screwing the President.

Q: Why did Clinton cross the road?
A: To get to the intern on the other side, of course

Q: Why did the intern cross the road?
A: To get to the BOOK CONTRACT she needed to sign on the other side

Q: What was Lewinsky’s position at the white house?
A1. Head Intern
A2. Under Secretary
A3. Missionary

Q: What is Lewinsky’s code name in the FBI?
A: Deep Throat

cos-01-bill-clinton-monica-lewinsky-mdn148526

Q: What is Clinton’s favorite toy?
A: An Erector Set

Q: What is Clinton’s favorite card game?
A: Poker

Q: What is Clinton’s favorite food?
A: The Cumquat

Q: What is Clinton’s favorite T.V. Show?
A: Leave it to Beaver

Q: What’s Clinton’s favorite song?
A: Grooving

Q: What’s Bill Clinton’s favorite brand of potato chips?
A: Lays

Q: What is Clinton’s Favorite Presidential Act?
A: Edict

Q: What office equipment has been distributed to all white house secretaries?
A: The Dick-taphone

Q: What is the unwritten Executive Privilege?
A: Having first pick of the new White House Interns.

Q: Why would Clinton make a great rowing instructor?
A: Because he is so good at say, “Stroke, Stroke, Stroke.”

Q: Why is Clinton such a lousy golfer?
A: He likes to take a lot of stokes.

Q: Why does Clinton swim naked in the white house pool?
A: He is trolling for interns.

Q. What is Clinton’s worst nightmare?
A. An intern with braces. (I feel your pain)

Q: What’s Clinton’s Economic forecast?
A: A “Bare” Market

Q: What is Clinton’s number one training exercise for interns?
A: Tongue Twisters…

Q: What’s Bill Clinton’s favorite sandwich?
A: Tongue Sandwich

Q: What does Clinton have in common with a Timex watch?
A: It takes a Licking and keeps on Dicking

Q: Why did Clinton recommend Lewinsky for a job at Revlon?
A: He knew she would be good at making things up.

Q: Why did Richardson offer her a job in the Foreign service?
A: He thought she would be good at speaking in tongues.

Q: What is Clinton’s Favorite outfit?
A: The Sear Sucker Suit

Q: Why did Lewinsky have an affair with Clinton?
A: She wanted to get ahead in the world.

Q: What does Clinton do fist thing in the morning?
A: Read the HEADlines…

Q: How many White House interns does it take to satisfy Clinton?
A: Nobody knows, he has never been satisfied.

Q: What do Isikoff and Ice Cream have in common?
A: Both get scooped regularly.

Q: How does Clinton order his coffee in the morning?
A: Hot with Whipped Cream

Q: What’s Clinton favorite place in the White House?
A: The Oval Orifice

Q: What magazine does Clinton hate?
A: WIRED

Q: What is the latest warning to be posted in the White House?
A: Don’t Tripp!

Q: What did Clinton say the night after the Lewinsky story broke?
A: ‘What A Bad Tripp!’

Q: What does Nixon have in common with Clinton?
A: Tricky Dick

Q: What’s the difference between Bill Clintons dick and a Quebec Hydro tower?
A: A Quebec Hydro tower comes down occasionally

Q: What do Sleeping Beauty and Lewinsky have in common?
A: Both were Pricked.

Q: What do OJ and Clinton have in common?
A: Both are lying, bad golfers, who leave a trail of DNA behind.

Q: What do Clinton and Starr have in common?
A: They are both inclined to extend their probes.

Q; What was Arafat’s Advice to Clinton?
A: Goats don’t talk!

Q: What did Gore say after the Lewinsky story broke?
A:’Why do they call me the stiff man in the White House?’

Q: What did Monica say when the FBI ask for the “Dress?”
A: Come and get it.

Q: What was Clinton’s last gift to Monica?
A: Spot remover.

Q: How can you tell you’ve just had sex with Bill Clinton?
A: You’ve got french fries in your hair, and Vernon Jordan is handing you a job application.

Q: What do Monica & the Green Bay Packers have in common?
A: They both blew it.

Q: Why does Clinton wear boxers?
A: To keep his ankles warm.

Q: What do Monica & OJ Simpson have in common?
A: Sore knees.

Q: Why did Clinton quit the saxophone?
A: So he could play that Hoarmonica

Q: Did you hear about the 11th Commandment Clinton introduced?
A: Thou shall not expose thy rod to thy staff

Q: What do you get when you cross a crooked politician with a crooked lawyer?
A: CHELSEA

Q: What will Bill Clinton be known as when he leaves the White House?
A: The President after Bush

Q: What is the name of Monica Lewinsky’s new book?
A: ‘My Taste For Power’

Q: How can you tell when Bill Clinton is lying?
A: His lips are moving

Q: What’s the difference between Bill Clinton and a dog?
A: A dog chases his own tail

Q: What is Clinton’s codename?
A: ‘The Unibanger’

Q: What do you call Clinton’s fly?
A: U.S. Open

Q: What did Clinton say when asked about the scandal?
A: I was trying to keep my campaign promise by putting more women on my staff.

Q: Do you know who Hillary has asked to stay at the White House?
A: Lorena Bobbitt

Q: Why are they asking for $3.00 Presidential funds in this year’s tax returns (Last year it was only $1.00)
A: Because condom prices have gone up!

Q: What is the difference between the president and the titanic?
A: They know exactly how many people went down on the titanic.

Q: When can you tell that the country is in trouble?
A: Clinton has been caught with Al thinking it was Mal.

Q: What did Clinton say to the new female intern?
A: I haven’t come across your face.

Q: What did Clinton say when Paula Jones went public with her story?
A: NOW she decides to open her mouth!
…”

saddamstar7-2173571

เทปม้วนนี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญให้กับเคนเนธ สตาร์ อัยการอิสระซึ่งขณะนั้นกำลังสืบสวนคดีทุจริตของประธานาธิบดีคลินตันที่รู้จักกันในชื่อคดีไวต์วอเตอร์ทำให้อัยการเคนเนธ สตาร์ ได้ขยายผลมาสนใจคดีชู้สาวอื่นๆของคลินตันในเวลาต่อมา ในการสอบสวนลีวินกี้ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยปากกับประธานาธิบดีคลินตันในห้องทำงานปีกตะวันตกของทำเนียบขาว ในภายหลังทั้งเธอและประธานาธิบดีได้ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์โดยใช้ปากแต่ไม่ได้มีการร่วมเพศแต่อย่างใด เหตุการณ์นั้นสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวใจให้กับเธอเป็นอย่างยิ่ง เธอเคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งในรายการ American Experience ว่าถูกนักข่าวรุมตามจิกจ้องจะสัมภาษณ์จนต้องหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในบ้านว่า “…ฉันไม่สามารถออกจากบ้านไปไหนได้เลย ต้องหมกตัวอยู่แต่ในนั้นเพราะข้างนอกบ้านมีแต่นักข่าวและรถถ่ายทอดข่าวจอดอยู่เต็มไปหมดและยังมีคนมาตะโกนด่า ปาสิ่งของใส่หน้าต่างบ้านฉัน … ฉันรู้สึกเหมือนเป็นนักโทษแต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อข่าวต่างๆเริ่มเงียบลง แม่เป็นคนพาฉันออกไปยืนที่ระเบียงห้อง ซึ่งเป็นย่างก้าวที่สำคัญ ฉันถึงกับร้องไห้โฮ แม่บอกฉันว่า “เห็นไมโมนิกานี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ วันนี้ลูกสามารถเดินออกมายืนที่ระเบียง อีกเดือนลูกอาจจะกล้าเดินไปที่มุมโน้นและสักวันอาจจะ 2 ปี ชีวิตลูกก็จะเกือบเป็นปกติเหมือนเดิม” จนในที่สุดลีวินกี้สามารถใช้ชีวิตเยี่ยงชาวบ้านธรรมดาทั่วไป

Monlewmain

เมื่อปี ค.ศ.2005 เธอลองย้ายไปใช้ชีวิตที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในที่สุดเธอสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาทั้งยังเคยเป็นนักข่าวให้สถานีโทรทัศน์ช่อง Channel Five News จากนั้นจึงย้ายกลับไปสหรัฐอเมริกาและไปใช้ชีวิตที่นครนิวยอร์ก มีผู้คนเห็นเธอตามห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและออกงานสังคมบ่อยๆ อีกทั้งเธอยังมีธุรกิจกระเป๋าถือของตัวเองด้วย ภายใต้แบรนด์ The Real Monica Inc. และเธอยังคงเป็นโสดในวัย 39 ปี แม้เหตุการณ์ความสัมพันธ์ซิกการ์บันลือโลกจะล่วงเลยมาร่วม 15 ปีแล้ว แต่ทว่า “เธอยังรักบิลอยู่” และ “ไม่มีชายคนไหนที่ทำให้เธอมีความสุขได้เท่ากับเขา” สองประโยคเด็ดที่เพื่อนคนสนิทอ้างว่าลีวิกี้บอกกับรายงานข่าวล่าสุดทาง The National Enquirer เพื่อนสาวคนสนิทของเธอกล่าวต่อว่าความรู้สึกดีๆที่ลีวินกี้มีต่อประธานาธิบดีคลินตันนั้นไม่ได้จบตามไปด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเธอยังคงเก็บความรู้สึกดีๆที่มีต่ออดีตประธานาธิบดีเสมอมาและยังมีความหวังไว้เต็มเปี่ยมว่าจะสามารถเรียกความสัมพันธ์ที่ดีเช่นในอดีตกลับคืนมาให้ได้อีกครั้ง เพื่อนคนสนิทยังอ้างว่าหลังจากยุติความสัมพันธ์กับประธานาธิบดีคลินตันไป เธอพยายามสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับผู้ชายคนอื่นๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีชายใดจะทำให้เธอรู้สึกดีได้เทียบเท่าประธานาธิบดีคลินตันเลยแม้แต่คนเดียวและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมลีวินกี้ถึงไม่ตกลงใจแต่งงานและมีครอบครัวเสียที ณ ตอนนี้คงต้องยกดีความชอบความถึงพริกถึงขิงหรือความเป็นเลิศในซิกการ์ของประธานาธิบดีคลินตันที่ทำให้สาวน้อยลีวินกี้จดจำเจียนชั่วชีวิตนี้จะหาไม่และเธอคงอิจฉาตาร้อนผ่าวๆกับภรรยาที่ร่วมเรียงเคียงหมอนประธานาธิบดีคลินตันในทุกค่ำคืน

ryrty

อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้สร้างเสียงวิจารณ์ในเชิงลบในกับลีวินกี้เป็นอย่างมากในช่วงนั้น ตามครรลองของสังคมตะวันตกหรือแม้แต่ทั่วโลกยังให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวผัวเดียวเมียเดียวมาเป็นอันดับต้นๆแม้จะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจเกิดจากความยินยอมพร้อมใจ แต่คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าพวกเขาเหล่านี้จะยังไม่มีครอบครัวพร้อมภาพที่ปรากฏชัดตามสื่อว่าดูสะอาดสมกับเป็นบุคคลต้นแบบก่อนที่เรื่องฉาวคาวสวาทจะแดงออกมา จึงกลายเป็นที่จับตามองว่าในการปิดทำการรัฐสภาในครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามาจะถูกใครลวนลามหรือเย้ายวนกลายเป็น Scandal อีกหรือไม่

*************************************************************************************************
Story : Kittisak Kandisakunanont
*************************************************************************************************

Thank to information and image from :

http://www.osundefender.org/?p=27104

http://www.greword.com/wp-content/uploads/2006/07/repudiate.jpg

http://www.cosmopolitan.com/celebrity/news/monica-lewinsky-auction-items

http://www.strangepolitics.com/content/item/148526.html

http://www.flixya.com/photo/2173571/Monica-on-the-laps-of-Bill-Clinton-blowing-his-cigar

http://godc.about.com/od/bestofdc/qt/dcscandals.htm
http://politicalhumor.about.com/library/jokes/bljokeclintononeliners.htm
http://usgovinfo.about.com/bl091298.htm
http://dailycaller.com/2012/09/05/cigar-hunter-on-bill-clintons-big-night-lets-smoke-his-big-gurkha/
http://www.flixya.com/files-photo/s/a/d/saddamstar7-2173571.jpg
http://www.strangepolitics.com/images/content/148526.jpg
http://www.chacha.com/gallery/4692/what-are-the-most-famous-lies
http://i39.tinypic.com/1zpmtj5.jpg
http://christwire.org/2012/01/newt-gingrichs-extramarital-affairs-make-him-more-normal-human/
http://ezrahub.com/thread/606/who-was-the-most-alpha-president-pic
http://jezebel.com/5962809/we-read-monica-lewinskys-authorized-1999-biography-so-you-dont-have-to
http://izquotes.com/quotes-pictures/quote-when-i-think-of-the-person-that-i-thought-was-bill-clinton-i-think-he-had-genuine-remorse-when-i-monica-lewinsky-111488.jpg
http://www.thepunch.com.au/images/uploads/Monlewmain.jpg
http://msnbctv.files.wordpress.com/2013/10/h_51022585.jpg
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/slbd7wDWGx5EA8xNLlKV_Q–/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9ZmlsbDtoPTI4NjtweW9mZj0wO3E9NzU7dz00NTA-/http://media.zenfs.com/en_us/News/Reuters/2013-10-02T001823Z_5_CBRE9901DKB00_RTROPTP_2_USA-FISCAL.JPG
http://darkroom.baltimoresun.com/wp-content/uploads/2013/10/REU-USA-FISCAL3.jpg

Related contents:

You may also like...