โรงแรมดีเด่นจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ นำโดย มร.มาร์ท เบกาสาท พร้อมผู้บริหารและเหล่าเพื่อนผองพนักงาน ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่โรงแรมฯ ได้รับรางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 9 ประเภทที่พักแบบโรงแรมเพื่อการประชุมสัมมนา ซึ่งรางวัลนี้ได้รับคัดเลือกโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สอบถามรยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 680 9999
www.pullmanbangkokkingpower.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โทร. 02 680 9999
วณิชยา เกียรติดำรงวงศ์ (หญิง), ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
wanitchaya@pullmanbangkokkingpower.com
ปิยะรัตน์ ธีระเดช (กอล์ฟ), ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด
marcomms1@pullmanbangkokkingpower.com
สราลี นาคพลับพลา (ปอม), เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด
marcomms2@pullmanbangkokkingpower.com

Related contents:

You may also like...