เทอดศักดิ์ บุญทศ

ZEN NEXT_1

เทอดศักดิ์ บุญทศ
กรรการผู้จัดการใหญ่ เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์, โครงการอสังหาริมทรัพย์ ZEN Next เขาใหญ่

Related contents:

You may also like...