นิทรรศการศิลปะชุด “เยือนถิ่นโบราณสถาน”

99

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าชมงานนิทรรศการศิลปะชุด “เยือนถิ่นโบราณสถาน” ผลงานของศิลปิน “กลุ่มทาง_ยาว” ผลงานจิตรกรรมที่สร้างสรรค์จากประสบการณ์การเดินทางเยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆของกลุ่มศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณที่บ่งบอกถึงอารยธรรมเมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุ อีกทั้งยังบอกเล่าถึงฝีมืออันปราณีตวิจิตรบรรจงของช่างโบราณที่จัดเรียงวางอิฐทุกก้อนอย่างมีระเบียบแบบแผน แม้ในวันนี้จะเหลือเพียงร่องรอยซากปรักหักพังของสถาปัตยกรรมต่างๆแต่ความงามอันทรงคุณค่าเหล่านี้ยังคงเป็นหลักฐานยืนยันให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์ว่าชาชาติไทยของเราเป็นผู้ที่มีความเจริญทาง ด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานใน วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ รายได้จากการจำหน่ายภาพบางส่วนสมทบทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชนยากจนเขตกรุงเทพมหานคร

A1

*************************************************************************************************
นิทรรศการ : “เยือนถิ่นโบราณสถาน”
ศิลปิน : ศิลปินกลุ่มทาง_ยาว
วันที่ : 8-31 ตุลาคม 2556
สถานที่ : โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-653-9000 ต่อ 5020-1

Related contents:

You may also like...