เจ๊จัดเต็ม!!

คุณสุเนตร คุณานันทกุล

นอกเหนือจากมุ่งเน้นช่วยเหลือสตรีและเด็กในนามนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 แล้ว สุเนตร คุณานันทกุล ได้ถูกเชิญเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์และได้ขับกล่อมบทเพลงพระราชนิพนธ์ในงาน “Paulinian Night รักแห่งแผ่นดินเพลงรักพระราชนิพนธ์” ที่ผ่านมา ก่อนจะทิ้งช่วงไม่กี่วันก็ได้มาโชว์เสียงเพราะๆอีกในงาน “รวมใจอาสา ศรัธาและผูกพัน” ซึ่งเจ้าตัวดีใจมากเพราะไม่ได้มีคนชมแค่เสียงเพราะ แต่ยังบอกว่าเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มได้ใจจริงๆ!!

Orrathai Kongsua (Tookta)
Pris Priority Co., Ltd.
Tel : 02-662-5477-78
Fax : 02-260-3304
Mobile 1 : 089-449-2411
Mobile 2 : 083-053-4911
Email : orrathai@prispriority.com

Related contents:

You may also like...