ททท. จับมือ องค์กรนวัฒกรรมสังคม CreativeMOVE ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ 20 ชุมชนต้นแบบ

2 ทีมนักสร้างสรรค์อาสา

นาง วิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมด้วย นางภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว(ททท.) จัดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของไทย (Creative Tourism Thailand) โดยจับมือกับ “องค์กรนวัฒกรรมสังคม CreativeMOVE” นำ 20 นักสร้างสรรค์มืออาชีพ ร่วมออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ 20 ชุมชนต้นแบบ นำร่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หวังต่อยอดการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เชื่อมโยงประสบการณ์ความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน

นาง วิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว(ททท.)ได้กล่าวว่า “จากที่องค์การยูเนสโกได้ให้นิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) คือการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แท้จริงจากสถานที่นั้นๆ เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะ ประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์เฉพาะของสถานที่ท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้คนในชุมชมที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นซึ่งปัจจุบันนี้กว่า 30 ประเทศทั่วโลกมีการจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นจริงจัง เช่น ไปทำน้ำหอมสูตรของตนเองที่ฝรั่งเศส เวิร์คช๊อปเพ้นท์ผ้าบาติกที่บาหลี-อินโดนีเซีย ทำไวน์สูตรพิเศษพร้อมติดยี่ห้อตัวเองที่เคปทาวน์-อัฟริกาใต้ เรียนทำเมอแรงค์ขนมหวานพื้นเมืองที่นิวซีแลนด์ ยังมีประเทศอื่นๆที่ให้ความสนใจโปรโมทโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ ชิลี คิวบา จอร์แดน อียิปต์ เปรู ออสเตรเลีย เวียดนาม เป็นต้น นอกจากนี้ ASEAN ยังได้กำหนดให้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสำหรับภูมิภาคอาเซียน ด้วยเหตุนี้ทาง ททท. จึงจัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของไทย” หรือ Creative Tourism Thailand ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ในการรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่การพัฒนายกระดับสินค้าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่โดดเด่น และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของไทยให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดการท่องเที่ยวโลก”

_MG_2644

_MG_4751

1 A วิไลวรรณ ทวิชศรี

1ภัทรพร  สิทธิวนิช

_MG_5306

3.บรรยากาศ2

เขียนสีสไตล์บ้านเชียง

เรียนรู้การทำลูกประคบ

เรียนรู้การผลิตเรือหัวโทงจำลอง

เรียนรู้การสานไม้ไผ่

เรียนรู้วัฒนธรรมบนลายปักชาวเขาเผ่าม้ง

แหลมสิงห์โฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี

นฝึกควาญช้างบ้านช้างไทย

บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

รียนรู้วิธีผลิตใบชาเจี๋ยวกู่หลาน

ตัวแทนประชาสัมพันธ์ “ ALL SUCCESS PR”
คุณจันทรธณี พิสิทธิพร (ปู) 086 886 4816 jantornthanee@gmail.com

Related contents:

You may also like...