แสดงความยินดีอธิการฯ ม.กท. ผู้มีบทบาทโดดเด่นพัฒนาการศึกษา

000

ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล รองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการภายนอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีฯในโอกาสที่ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะผู้มีบทบาทโดดเด่นด้านการศึกษามากกว่า 40 ปี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯมาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมาย ณ ห้องอาหารจีนอิมพีเรียลไชน่า โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค สุขุมวิท 22 เมื่อเร็วๆนี้
วันชัย จารุพักติ ประชาสัมพันธ์อาวุโส

โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22
โทร. 02-261-9300 ต่อ 5938

Related contents:

You may also like...