มูลนิธิ IKEA ร่วมกับ UNICEF มอบของเล่นสำหรับการเรียนรู้ให้เด็กๆในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วโลก

image004

ภายใต้ความร่วมมือล่าสุดระหว่างมูลนิธิอิเกียและยูนิเซฟ มูลนิธิอิเกียจะบริจาคของเล่นหลายชนิดซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ในชุดอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กของยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้ทั่วโลก

ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กเหล่านี้จะถูกส่งให้เด็กประมาณ 1.2 ล้านคนทั่วโลกที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ขัดแย้งตลอดสองปีนับจากนี้ โดยอุปกรณ์เหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการเล่นของเด็กๆ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆเหล่านี้มีโอกาสได้รับการพัฒนาในช่วงแรกของชีวิตซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ภายในชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แต่ละชุดนอกเหนือจากอุปกรณ์อื่นๆแล้วจะมีของเล่นจากอิเกียจำนวน 8 ชิ้น ซึ่งเป็นของเล่นที่ขายอยู่ตามอิเกียสโตร์ทั่วโลก โดยมูลนิธิอิเกียตกลงจะบริจาคของเล่นสำหรับอุปกรณ์การเรียนรู้ทั้งหมด 24,000 ชุด ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 60 ล้านบาท

เด็กประมาณ 1.5 พันล้านคน หรือ 2 ใน 3 ของประชากรเด็กโลกอาศัยอยู่ในประเทศได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งซึ่งมักเสียโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ แต่ด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กเหล่านี้ผู้ดูแลเด็กสามารถใช้อุปกรณ์ในชุดสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมและปลอดภัยให้เด็กในพื้นที่เสี่ยงภัยได้

ของเล่นอิเกียในชุดอุปกรณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก ประกอบด้วย บล็อกหยอดรูปทรง ตัวต่อไม้ 24 ชิ้นพร้อมรถลาก ชุดตัวต่อถ้าวยพลาสติก หุ่นมือ หุ่นนิ้ว ชุดกระดาษและม้วนกระดาษวาดเขียน กรรไกรสำหรับเด็ก ซึ่งเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของยูนิเซฟ โดยแต่ละปียูนิเซฟจะต้องใช้ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ประมาณ 12,000 ชุดสำหรับโครงการเพื่อเด็กในพื้นที่เสี่ยงภัย

Photographer Kenneth Rimm

“การศึกษาหลายชิ้นชี้ว่า ช่วงปฐมวัยคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาสมองของเด็กซึ่งของเล่นที่มูลนิธิอิเกียบริจาคจะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การออกเสียง การฟังการมองและพัฒนาการด้านสังคมของเด็กของเล่นอิเกียแต่ละชิ้นที่เราเลือกล้วนช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและสร้างความสุขและความหวังให้เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย”
ไลลา พัคคาลา ผู้อำนวยการฝ่าย Private Fundraising and Partnerships กล่าว

Per Heggenes, IKEA Foundation CEO กล่าวว่า “การบริจาคของเล่นเด็ก ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ มูลนิธิอิเกียจะช่วยงานของยูนิเซฟในการเข้าถึงเด็กผู้ขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยเราเชื่อว่าของเล่นเหล่านี้จะทำให้รอยยิ้มของเด็กๆกลับมาอีกครั้ง”

ของเล่นเด็กอิเกียทั้ง 8 ชิ้น ในชุดอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กมีแสดงในแคตตาล็อกอิเกีย 2014 กว่า 10 ปีที่ผ่านมามูลนิธิอิเกียเป็นพันธมิตรที่สำคัญของยูนิเซฟซึ่งมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิของเด็กร่วมกัน ตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 มูลนิธิอิเกียได้บริจาคทั้งเงินและสิ่งของมูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหรือประมาณ 6,000 ล้านบาทแก่ยูนิเซฟปัจจุบันมูลนิธิอิเกียเป็นองค์กรภาคเอกชนผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของยูนิเซฟ

image001

ณัฐฐา กีนะพันธ์ โทรศัพท์: +662- 356-9478
อีเมล:nkeenapan@unicef.org โทรสาร: +662-281-6032

Related contents:

You may also like...