สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ต้อนรับการมาเยือนของเครือข่ายสภาสตรีแห่งเวียดนาม

00000 รูปlสภาสตรีเวียดนาม

ม.ร.ว.เบญจาภา ไกรฤกษ์ รองประธานและประธานฝ่ายต่างประเทศ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยผ้บริหารสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ นางสาวอรุณี ศิริวัฒน์ และนางสาวประภาพรรณ ภูวเจนสถิตย์ ต้อนรับนางเกา ธี ฮง แวน ประธานศูนย์สตรีและพัฒนา(คนที่ 5 จากขวา) สภาสตรีแห่งเวียดนาม ในโอกาสการมาเยือนและเยี่ยมชมการดำเนินงานบ้านพักฉุกเฉิน คลินิกผู้หญิงจิมมี่ โรสซาลิน คาร์เตอร์ ศูนย์กนิษฐ์นารี บ้านดูแลผู้หญิงและเด็ก ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประสานความร่วมมือในอนาคตในการช่วยเหลือพัฒนาสตรีและเด็ก ระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศไทย
—————————–

PR AGENCY : บริษัท เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)
Tel. : 081-899-3599, 081-143-6567,02-911-3282
E-mail : brainasiapr@hotmail.com

Related contents:

You may also like...