13th Friday, the Lucky day.

Friday_the_13th

ชาวต่างชาติถือว่าเลข 13 เป็นเลขอับโชค ยิ่งเป็น “ศุกร์ 13″ ด้วยแล้วยิ่งมหาอับโชค ชาวต่างชาติหลายๆคนจึงไม่ยอมออกจากบ้านไปไหน เพราะเกรงว่าจะประสบกับความโชคร้าย เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือมีอันเป็นไปต่างๆนานา เป็นต้น

เหตุฉะนี้เมื่อ “ศุกร์ 13″ มาเยือน ชาวต่างชาติหลายๆคนจึงปริวิตกหวาดผวาจนขึ้นสมองกลายเป็น “โรคกลัววันศุกร์ที่ 13″ ซึ่งมีชื่อเรียกยาวๆว่า “พาราสเคฟดิคาเทรียโฟเบีย” (paraskevidekatriaphobia) หรือโรค “ฟริกกาทริสไคเดคาโฟเบีย” (friggatriskaidekaphobia) มีการศึกษาประเมินกันว่าคนอเมริกันเป็นโรคพาราสเคฟดิคาเทรียโฟเบีย ถึง 21 ล้านคน หรือประมาณ 8% ของอเมริกันชนที่ยังอยู่ในความเชื่อเรื่องนี้ ศูนย์จัดการความเครียดและสถาบันบำบัดอาการกลัวในเมืองแอชวิลล์ มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเริกา ประเมินว่า…”ในแต่ละครั้งที่มีวันศุกร์ที่ 13 สหรัฐ อเมริกาต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นเงินถึง 800-900 ล้านเหรียญสหรัฐฯทีเดียว เพราะว่าประชาชนบางคนไม่กล้าเดินทางไปไหนและไม่กล้าแม้แต่จะไปทำงาน”

เมื่อเปิดดูสถิติอุบัติเหตุในเรื่องจาก “ศุกร์ 13″ ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกเมื่อผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ใน บริติช เมดิคัล เจอร์นัล เมื่อปี ค.ศ.1993 เรื่อง “Is Friday the 13th Bad for Your Health?” ศึกษาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างความเชื่อเรื่องศุกร์ 13 กับพฤติกรรมและสุขภาพ โดยเปรียบเทียบวันศุกร์ที่ 6 กับวันศุกร์ที่ 13 พบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในวันศุกร์ที่ 13 มีมากกว่าวันศุกร์ที่ 6 อย่างเห็นได้ชัด

ในประเทศไทยอาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ที่ก่อสร้างขึ้นเมื่อ 26 ปีก่อน เป็นอาคารสำนักงานสูง 20 ชั้น แต่ไม่มีชั้นที่ 13 โดยผู้สร้างเปลี่ยนเป็นเรียกชั้น 12 A แทนเช่นเดียวกับโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ที่เป็นอาคารสูง 29 ชั้นก็ไม่มีชั้น 13 โดยมีชั้น 12 แล้วเป็น ชั้น 14 เลย เว้นเลข 13 ไว้ เหตุผลประการหนึ่งเพราะโรงแรมต้องรองรับลูกค้าซึ่งส่วนมากเป็นลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะชาวต่าวชาติ และอีกแห่งหนึ่งคืออาคาร GMM ที่เปลี่ยนจากเลข 13 ในสิฟต์เป็นตัวอักษร “AA”

hotel-lift

แล้วคุณเชื่อเรื่อง ศุกร์ 13 หรือไม่???
Special thanks : TH.Wikipedia.com

Related contents:

You may also like...