มอบทุน…นายนที พานิชชีวะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มอบทุนการศึกษา-โครงการจุฬา-ชนบท-04

มอบทุน…นายนที พานิชชีวะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบทุนสนับสนุนการศึกษาในโครงการจุฬาฯ-ชนบท ประจำปี 2556  โดยมี ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดีจุฬาฯ , รศ.น.สพ.ดร.มานพ ม่วงใหญ่ และ นิสิตโครงการจุฬาฯ – ชนบท เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

IMG_4500-01

IMG_4589-02

Related contents:

You may also like...