ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ

Imperial Queen Park Hotel

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และประทานพระอนุญาตให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชินีบนเข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันคลายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 โดยมี รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารเฝ้ารับเสด็จฯ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 เมื่อเร็วๆนี้

จรรยา หาญสุวณิช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศุภรานันทน์ พันธุ์ชูจิตร ประชาสัมพันธ์และสังคม
วันชัย จารุพักติ ประชาสัมพันธ์อาวุโส
อรปวีณ์ กิตติพงศ์ ประชาสัมพันธ์
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22
โทร. 02-261-9300 ต่อ 5938

Related contents:

You may also like...