ถอกหน้ากากออกดีไหม? จะเป็นไรไป

Kong photography

คงเป็นเรื่องน่าเศร้า หากคนเราต้องบิดเบือนความจริงในใจแล้วใส่หน้ากากเข้าหากัน เสกสรรปั้นแต่งเรื่องราวของตนให้สวยหรูเลอเลิศที่สุด เราคงมีชีวิตอยู่กับความสุขปลอมๆ ท่ามกลางความกลัวที่จะผิดหวัง ทั้งที่ในที่สุดก็ต้องเผชิญหน้ากับมันอยู่ดี

การสร้างภาพคือการกระทำที่มีเจตนาหวังให้ผู้อื่นมองเขาว่ามีคุณค่า ในขณะที่เขาไม่ได้มีคุณค่าแท้ในสิ่งที่เขาต้องการให้คนคิดว่าเขามีคุณค่าในสิ่งนั้น แท้จริงก็คือการที่จิตใจลุ่มหลงในกิเลส โมหะ หวังแค่เปลือกนอกของการปรากฏ การกระทำทั้งหมดจึงออกมาเป็นการแสดง การแสดงนี้ก็จะย้อนมาเป็นอุปสรรคขวางการเป็นคุณค่าแท้ของสิ่งนั้นในชีวิต บดบังการพัฒนาตน

เบื้องหลังในจิตใจของการสร้างภาพก็ด้วยมีการปรากฏเบื้องลึกในจิตใจถึงการขาดแคลนความเป็นที่รัก ขาดแคลนการยอมรับ หรือความมั่นใจ ทั้งหมดก็มาจากโมหะกิเลส สร้างภาพลวงตาให้เขาอยู่ในสภาวะของการแสวงหาการตอบสนองของกิเลสนั่นเอง

จะเป็นไรไปหากใครจะอ่านสายตาของเราได้หรือแม้แต่จะมองทะลุถึงใจของเรา เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ต้องปิดบังอำพราง ไม่ต้องไว้ท่าไว้ทางหรือมีเล่ห์เหลี่ยมใดๆเมื่อนั่นใจของเราย่อมมีพลังอย่างเต็มที่ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้น ซึ่งเราๆท่านๆค้นพบพลังแห่งความจริงใจเป็นพลังที่เกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายเป็นธรรมชาติแต่มีอานุภาพเหลือประมาณ

เมตตาอันที่ได้เจริญเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้ ขอกุศลนี้จงแผ่ไปถึงสรรพชีวิต สรรพวิญญาณทั่วโลกา ท่านใดต้องทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ ท่านใดพบสุขขอให้ได้อยู่สุขเช่นนั้นยิ่งขึ้นไป ด้วยเดชะแห่งการอุทิศไปนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัย ให้ข้าพเจ้าได้อยู่ดีกินดี มีธรรมเป็นเครื่องประจำจิต สมบูรณ์พูนสุข ขอกุศลดั่งนี้เมื่อข้าพเจ้าเมื่อถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตแล้วขอได้โอบอุ้มดวงจิตนั้นไปสู่พระนิพพาน

อย่ากลัวเลย..ที่จะเป็นคนจริงใจ เป็นคนซื่อๆ ใสๆ ปากกับใจตรงกัน ถึงแม้เราไม่เก่ง ไม่ดีเด่น ไม่ได้เป็นคนสำคัญ ขอเพียงเรามีความจริงใจต่อกัน แค่นี้ก็สุขสบายใจ

ขอขอบคุณส่วนหนึ่งของบทความเทศนาธรรมจาก เพจ”ต้นบุุญ” และ เพจ “I love ธรรมะ”
ขอบคุณภาพจาก Kong-Photography

Related contents:

You may also like...