ปาฐกถาธรรม ”คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักบริหาร”

ปาฐกถาธรรม

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ปาฐกถาธรรมในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักบริหาร” ให้แก่คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาโดยมี ดร.รัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานด้วย โดยงานนี้จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22

***************************************************************************************************
จรรยา หาญสุวณิช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ศุภรานันทน์ พันธุ์ชูจิตร ประชาสัมพันธ์และสังคม
วันชัย จารุพักติ ประชาสัมพันธ์อาวุโส
อรปวีณ์ กิตติพงศ์ ประชาสัมพันธ์
โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22
โทร. 02-261-9300 ต่อ 5938

Related contents:

You may also like...