ศุภาลัยร่วมมือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ.

Photo_โครงการ 15 ปี 15 ความร่วมมือ

ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และ รศ.เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.)ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการ 15 ปี 15 ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเนื่องในโอกาสที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. ครบรอบ 15 ปี ในปี 2557 โดยมีแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้, กิจกรรมการสอนและการวิจัย ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Related contents:

You may also like...