พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

0003

พระปรมาภิไธย/พระนาม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
(29 เมษายน พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน)

 

พระอิสริยยศ

พระองค์เจ้าชั้นโท
พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 9

 

ประสูติแต่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
และ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

Related contents:

You may also like...