พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

0004พระปรมาภิไธย/พระนาม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
(หม่อมเจ้าบุษย์น้ำเพชร มหิดล;
8 มกราคม พ.ศ. 2530 – ปัจจุบัน)

 

พระอิสริยยศ

พระองค์เจ้าชั้นโท
พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 9

 

ประสูติแต่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
และ
ยุวธิดา ผลประเสริฐ

Related contents:

You may also like...