พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

0005

พระปรมาภิไธย/พระนาม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
(7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 – ปัจจุบัน)

 

พระอิสริยยศ

พระองค์เจ้าชั้นโท
พระราชนัดดาในรัชกาลที่ 9

 

ประสูติแต่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
และ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

Related contents:

You may also like...