พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

0006

พระปรมาภิไธย/พระนาม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
(หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร;
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน)

 

พระอิสริยยศ

พระองค์เจ้าชั้นโท
อดีตพระวรชายาในสยามมกุฎราชกุมาร

 

ประสูติแต่

หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร
และ
ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร

Related contents:

You may also like...